กกต.เผย ยอดร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 392 เรื่อง ส่วนใหญ่หลอกลวง ขู่เข็ญ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ

กกต.เผย ยอดร้องเรียนเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 392 เรื่อง พบส่วนใหญ่หลอกลวง ขู่เข็ญ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาคำร้องกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขณะนี้มีเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล จำนวน 392 เรื่อง แบ่งเป็นการเลือกตั้งเทศบาลตำบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง และเทศบาลนคร 24 เรื่อง

โดยจำแนกเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด คือฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65 (5) จำนวน 130 เรื่อง

ฐานความผิดจัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 61 (1) 102 เรื่อง

และฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่น ตามมาตรา 65 (2) 43 เรื่อง

ส่วนความคืบหน้าการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานฯอยู่ระหว่างรอ กกต.จังหวัดรายงานผลคะแนนเข้ามายัง กกต.กลาง เบื้องต้นกำหนดให้ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งผลคะแนนภายใน 1 เมษายนนี้

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้ง ทาง กกต.จะต้องพิจารณาตามมาตรา 17 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ที่กำหนดว่า เมื่อ กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือภายในวันที่ 27 เมษายนนี้

แต่หากต้องดำเนินการสืบสวนไต่สวน ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือภายในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พช.บูรณาการความร่วมมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้าแก้ความยากจน พื้นที่ภาคเหนือ
บทความถัดไปคลินิกอบอุ่น 212 แห่ง เข้าบัตรทอง 5 เม.ย.บอร์ด สปสช.ถกเรียกค่าเสียหายรายเก่า