09.00 INDEX สังคมไทย สังคมอุดม ข่าวลือ คำตอบ สุดท้ายอยู่ที่ ชาวบ้าน

09.00 INDEX สังคมไทย สังคมอุดม ข่าวลือ คำตอบ สุดท้ายอยู่ที่ ชาวบ้าน

ถูกต้องแล้วที่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะรีบออกมาแถลงยืนยันไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐบาล “ถังแตก”

ท่ามกลาง “ข่าวลือ” ซึ่งปลิวว่อนว่าการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าอาจมีความจำเป็นต้องปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็น 10

แม้ว่ารากฐานของ “ข่าวลือ” จะมีจุดเริ่มต้นมาจากความสามารถในการจัดเก็บภาษีของกรมภาษีในสังกัดกระทรวงการ คลังจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้

ความรวดเร็วฉับไวในการตอบโต้ “ข่าวลือ” จึงมิได้เป็นความถูก ต้องในเชิงยุทธวิธีเฉพาะหน้าเท่านั้น หากแต่เป็นความจำเป็นต้องกระทำไม่ว่าจากรองนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจากกระทรวงการคลัง

Advertisement

นี่ย่อมเป็นท่วงทำนองและยุทธวิธีเดียวกันกับของพรรคพลังประชารัฐที่ไม่เพียงแต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะต้องออกมายืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีความแตกแยกภายในพรรค

ปมอันอาจจะกลายเป็นประเด็นต่อไปไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่าพรรค พลังประชารัฐก็คือสังคมจะเชื่อหรือไม่

ความเชื่อที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับสิ่ง ที่เคยเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐ นั่นก็คือ หากมี “ข่าวลือ” ว่าเกิดความขัดแย้งแตกแยกขึ้น

Advertisement

ภาพที่เห็นเป็นประจำก็คือ การออกมาแถลงข่าวยืนยันว่ามิได้ขัดแย้งมิได้แตกแยก หากรักใคร่กันอย่างแนบแน่นยิ่ง

คำถามต่อรัฐบาลก็คือชาวบ้านเขาเชื่อหรือไม่ว่ามิได้ “ถังแตก”

คำถามต่อพรรคพลังประชารัฐก็คือ สังคมการเมืองเขาเชื่อหรือไม่ว่าไม่เคยมีข้อขัดแย้งระหว่างเลขาธิการพรรคกับเหรัญญิกพรรคปรากฏขึ้นต่อหน้า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

คำถามต่อพรรคพลังประชารัฐก็คือ สังคมการเมืองเขาเชื่อหรือไม่ว่า บทบาทในการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 3 นครศรีธรรมราชเป็น บทบาทของเลขาธิการพรรคมิได้เป็นของกรรมการบริหารคนอื่น

สังคมต่างหาก ชาวบ้านต่างหาก คือคำตอบสุดท้ายที่จะให้ความเชื่อมั่นหรือไม่ให้ความเชื่อมั่น

ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยราชการที่ปรากฏ “ข่าวลือ” ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองอันเป็นแก่นแกนของรัฐบาล

ปัจจัยชี้ขาดมิได้อยู่ที่ “คำแถลง” อันออกมาในเชิงปฏิเสธ หากแต่อยู่ที่ศรัทธาและความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในสังคมมากกว่า

หากสังคมขาดความเชื่อมั่นจะแถลงอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image