กกต.สรุปยอดคนใช้สิทธิ เลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ 66.95 เปอร์เซ็นต์

กกต.สรุปยอดคนใช้สิทธิเทศบาล-นายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ 66.95 % ‘พัทลุง’ ครองแชมป์ยอดใช้สิทธิเลือกนายกเทศมนตรี 83.43%

เมื่อวันที่ 8 เมษายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 19,196,850 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,851,612 คน คิดเป็นร้อยละ 66.95

โดยจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากที่สุด 10 อันดับแรก อันดับ 1.จังหวัดพัทลุง ร้อยละ  83.43 2.จังหวัดลำพูน ร้อยละ 78.75 3.จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 78.18 4.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 77.52 5.จังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 77.00

6.จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 75.62 7.จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 74.98 8.จังหวัดพังงา ร้อยละ 74.92 9.จังหวัดนครนายก ร้อยละ 74.58 และ 10.จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ  74.31

สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และติดตามการประกาศผลการเลือกตั้งทางเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และสำนักงานเทศบาลนั้นๆ

ทั้งนี้ เมื่อ กกต.ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อนุดิษฐ์’ ซัด ติดคนรวยแต่ซวยคนจน ถามสแกนหมอชนะกันหรือเปล่า?
บทความถัดไปPeople In Focus: ฮาน เลย์ นางงามผู้ลุกขึ้นสู้กองทัพเมียนมา