ท่องกวี ‘ทะลวงอธรรม’ ร่ายรายชื่อ 99 วีรชน ชี้ ‘อุดมการณ์’ ต้องไม่แลกด้วยชีวิต

ท่องกวี ‘ทะลวงอธรรม’ ร่ายรายชื่อ 99 วีรชน ชี้ ‘อุดมการณ์’ ต้องไม่แลกด้วยชีวิต ยัน เกิดอีกกี่ชาติ ไม่ขอเป็นทาสใคร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่บนทางเท้า หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ กลุ่ม “99DBD Gangster” และเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมรำลึก “11 ปี จากเมษาถึงพฤษภา” โดยมีการจุดเทียน อ่านบทวี ผูกริบบิ้น และร่วมร้องเพลงนักสู้ธุลีดิน เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม ปี พ.ศ.2553

โดยเวลา 18.26 น. “เอ็กซ์” ลูกหลานคนเสื้อแดง อ่านบทกวีรำลึก 10 เมษายน 2553 ที่เขียนโดย วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนผู้ลี้ภัยทางการเมือง ซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส มีใจความว่า ฉันไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อน เมื่อน้องๆ ในราชอาณาจักรแห่งนั้นต้องการให้ฉันเขียน ก็จะเขียน

10 เมษา 11 ปีที่ผ่านมา เพื่อนหลายคนเปิดเสื้อให้ดูรอยกระสุนหลอก แต่หลายคนโดนกระสุนจริง ศีรษะหายไปทั้งแถบ เพราะคิดว่าการสูญเสียจะนำมาซึ่งชัยชนะของอีกฝ่าย ประหลาดใจว่าบทเรียนประวัติศาสตร์ คนไม่เข้าใจ แม้จะผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516, 6 ตุลา 2519 หรือพฤษภาคม 35 เส้นทางการต่อสู้เหมือนการเดินทางของไส้เดือนตาบอด ในเขาวงกต ฉันเหนื่อยหน่ายอย่างที่สุด ที่ตลอดช่วงวัยของฉัน มีวีรชนมากมายเกินไป กระดูกกองเป็นภูเขา แต่ประชาธิปไตยกลับดิ่งลงก้นเหว

ขอหมายเหตุต่ออำนาจเผด็จการ หากข้อเขียนรำลึกนี้ จะมีความผิด คือความผิดของฉันเพียงอย่างเดียว อย่าไปลงโทษกับคนอื่น

วัฒน์ วรรลยางกูร
2 เมษายน 2560

จากนั้นเวลา 18.34 น. น.ส.ปาริชาต เลิศอัคระรัตน์ หรือพลอย จากภาคีเซฟบางกลอย อ่านบทกวีที่มีเนื้อหาใจความว่า

“โลกใหม่ เราไร้ฝัน ผลักดันผ่านโลกเก่า เดินทางทุกย่างก้าวด้วยทระนง ยังคงไม่หยุดเดิน ผู้คนบนเส้นทาง เมื่อความหวังไม่บังเอิญ อุปสรรคจะเผชิญ ท้าทายกับก้อนอิฐ มีแต่เป็นหินผา ดินและเหล็ก คือคนที่ทนได้ ด้วยใฝ่หาอนาคต เดินมา 4-5 ก้าว โลกเก่ากลัวหัวหด เมื่อทางไม่ร้าวคน และเมื่อคนไม่ร้างรา ไม่ถอย ไม่ทน ท้า ทะลักล้วง ทะลวงอธรรม”

น.ส.ปาริชาตกล่าวต่อว่า จากชาตินี้ ไม่ว่ามีอีกกี่ชาติ แม้ว่าอาจเกิดใหม่ได้อีกหน จะไม่ขอเป็นขี้ข้า ไม่ทนเป็นทาสทุกชาติไป

“เราจะไม่ยอมเป็นทาสใคร และไม่ควรมีใครมาลบหลู่ดูหมิ่นอุดมการณ์ของเราอีกต่อไป และอุดมการณ์ที่เราต้องได้มา ไม่ควรแลกด้วยชีวิตใคร ไม่ควรมีใครถูกพรากชีวิตไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าอีกแล้ว สิ่งที่รัฐกระทำกับเรา คือสิ่งต่ำช้า และเขาไม่เคยสำนึกเลย แม้สักนิดเดียว” น.ส.ปาริชาตกล่าว

จากนั้นเวลา 18.39 น. นายนันทพงศ์ ปานมาศ หรือกุ๊ก เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า ถ้ารัฐประหารดีจริง ประเทศคงเดินหน้าไปแล้ว คงเป็นพี่ใหญ่ของเอเชียไปแล้ว แต่ทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่า ไทยไม่เคยก้าวไปไหน มีแต่ถูกกดขี่ ข่มเหงประชาชนไว้ให้อยู่กับที่

“ต้องไม่ลืมว่าเราสูญเสียวีรชนไป เสียสิทธิเสรีภาพ เสียโอกาสในการก้าวหน้า เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องมาจัดกิจกรรมรำลึก เราจะเรียกร้องความเป็นธรรม กลับมาให้วีรชนทุกท่าน” นายนันทพงศ์กล่าว

จากนั้นเวลา 18.41 น. มีการเปิดคลิปเสียง รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน และพฤษภาคม 2553 โดยมีรายนามดังนี้

1.นายสวาท วงศ์งาม
2.นายธวัฒนะชัย กลัดสุข
3.นายทศชัย เมฆงามฟ้า
4.นายจรูญ ฉายแม้น
5.นายวสันต์ ภู่ทอง
6.นายสยาม วัฒนนุกุล
7.นายมนต์ชัย แซ่จอง
8.นายอำพน ตติยรัตน์
9.นายยุทธนา ทองเจริญพูลพร
10.นายไพรศล ทิพย์ลม
11.นายเกรียงไกร ทาน้อย
12.นายคะนึง ฉัตรเท
13.นายนภพล เผ่าพนัส
14.นายสมิง แตงเพชร
15.นายสมศักดิ์ แก้วสาน
16.นายบุญธรรม ทองผุย
17.นายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์
18.ชายไม่ทราบชื่อ
19.นายมานะ อาจราญ
20.นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์
21.Mr. Hiroyuki Muramoto
22.พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม
23.พลฯ สิงหา อ่อนทรง
24.พลฯ อนุพงศ์ หอมมาลี
25.พลฯ ภูริวัฒน์ ประพันธ์
26.พลฯ อนุพงษ์ เมืองราพัน
27.นางธันยนันท์ แถบทอง
28.พล.ต.ดร.ขัตติยะ สวัสดิผล
29.นายชาติชาย ชาเหลา
30.นายปิยะพงษ์ กิติวงค์
31.นายประจวบ ศิลาพันธ์
32.นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์
33.นายอินทร์แปลง เทศวงศ์
34.นายเสน่ห์ นิลเหลือง
35.นายชัยยันต์ วรรณจักร
36.นายบุญทิ้ง ปานศิลา
37.นายมนูญ ท่าลาด
38.นายพัน คำกลอง
39.นายกิติพันธ์ ขันทอง
40.นายสรไกร ศรีเมืองปุน
41.นายชาญณรงค์ พลอยศรีลา
42.นายทิพเนตร เจียมพล
43.นายสุภชีพ จุลทัศน์
44.นายวารินทร์ วงศ์สนิท
45.นายมานะ แสนประเสริฐศรี
46.นางสาวสันธนา สรรพศรี
47.นายธันวา วงศ์ศิริ
48.นายอำพล ชื่นสี
49.นายสมพันธ์ ศรีเทพ
50.นายอุทัย อรอินทร์
51.นายพรสวรรค์ นาคะไชย
52.นายเกรียงไกร เลื่อนไธสง
53.นายประจวบ ประจวบสุข
54.นายเกียรติคุณ ฉัตรวีระสกุล
55.นายวงศกร แปลงศรี
56.นายสมชาย พระสุวรรณ
57.นายสุพรรณ ทุมทอง
58.นายเฉลียว ดีรื่นรัมย์
59.นายสุพจน์ ยะทิมา
60.นานธนากร ปิยะผลดิเรก
61.นายสมพาน หลวงชม
62.นายมูฮัมหมัด อารี
63.นายธนโชติ ชุ่มเย็น
64.นายถวิล คำมูล
65.นายปรัชญา แซ่โค้ว
66.นายนรินทร์ ศรีชมภู
67.น.ส.วาสินี เทพปาน
68.นายเยื้อน โพธิ์ทองคำ
69.นายกิตติพงษ์ สมสุข
70.นายสมัย ทัดแก้ว
71.นายรพ สุขสถิตย์
72.ชายไม่ทราบชื่อ
73.ชายไม่ทราบชื่อ
74.ชายไม่ทราบชื่อ
75.หญิงไม่ทราบชื่อ
76.ชายไม่ทราบชื่อ
77.ชายไม่ทราบชื่อ
78.นายทรงศักดิ์ ศรีหนองบัว
79.นายเพลิน วงษ์มา
80.Mr. Fabio Polenchi (ช่างภาพชาวอิตาลี )
81.พลทหารณรงค์ฤทธิ สาระ
82.สต.อ.กานต์ณุพัฒน์ เลิศจันเพ็ญ
83.จ.ส.ต.วิทยา พรมสารี
84.จ.ส.อ.พงศ์ชลิต ทิพยานนทกาญจน์
85.ส.อ.อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ
86.นายวิชัย มั่นแพ
87.นายอัฐชัย ชุมจันทร์
88.นายมงคล เข็มทอง
89.นายสุกัน ศรีรักษา
90.นายอัครเดช ขันแก้ว
91.น.ส.กมนเกด ฮัคฮาด

และไม่ทราบรายชื่ออีก รวม 99 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกเป็นจำนวนมาก

เวลา 18.47 น. ประชาชนตะโกนพร้อมกันว่า “ที่นี่มีคนตาย” และ “ปล่อยเพื่อนเรา” ดังสนั่นอย่างต่อเนื่อง

นายนันทพงศ์กล่าวว่า เราต้องสู้กับเผด็จการต่อไป และเราจะได้ชัยชนะในเร็ววันนี้ นอกจากปล่อยเพื่อนเราแล้ว ต้องปล่อยนักโทษการเมืองด้วย

จากนั้นประชาชนตะโกน “ปล่อยนักโทษการเมือง” ต่อด้วยการเปิดเพลงนักสู้ธุลีดินปิดท้ายก่อนยุติกิจกรรม และแยกย้ายกลับบ้านในเวลา 19.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon