สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนใหม่

สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนใหม่

ในที่สุดเก้าอี้ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ว่างเว้นคนนั่งมา 1 ปี

ต้องใช้บริการรักษาการแทน

ตั้งแต่ นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ครบวาระดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน 2563

ก็ได้ผู้ว่าฯคนใหม่ ตัวจริง

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อ 7 เมษายนที่ผ่านมา ตามการเสนอของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เกิด 10 มีนาคม 2505

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีกใบ จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่ 18) สถาบันพระปกเกล้า, เสนาธิการทหาร (รุ่นที่ 53) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเดิมทำงานที่กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ปี 2529

ผ่านการดำรงตำแหน่งหลักใน กปน.มาแล้วทั้งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการฯ

สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการ กปน.

สอบผ่านกระบวนการคัดเลือก การแสดงวิสัยทัศน์ นำพาองค์กร กระทั่งบอร์ด กปน.ให้ความเห็นชอบ มีการเสนอชื่อตามขั้นตอน ขอความเห็นชอบ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ครม. 7 เมษายน ไฟเขียวดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

เป็นผู้ว่าการ กปน.คนที่ 15

ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 250,000 บาท

วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แห่ตรวจโควิดที่บำราศฯ วันละ 600-700 คน พบติดเชื้อต่อเนื่อง สธ.เตรียม รพ.สนาม รับมือ
บทความถัดไปอธิบดีศาลทุจริตภ.1ฟ้อง’สุภา ปิยะจิตติ’ป.ป.ช. ยื่นคำร้องขอโอนสำนวนคดีฟ้อง3บิ๊กยุติธรรม