ซูเปอร์โพล ชี้โควิดรอบใหม่ ปชช.อ่วมถ้วนหน้า เงินไม่พอใช้

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ล้มและลุกทันที กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,506 ตัวอย่าง

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 ระบุเงินในกระเป๋าช่วงโควิดรอบใหม่ ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมากถึงมากที่สุด

ในขณะที่ ร้อยละ 31.2 ระบุ ไม่ค่อยพอกิน ไม่ค่อยพอใช้ ร้อยละ 25.6 ระบุพออยู่ พอกิน และร้อยละ 7.6 ระบุ เหลือกิน เหลือใช้ อยู่ได้สบาย

ที่น่าพิจารณาคือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงระบาดโควิดรอบใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.7 ระบุเชิดชูบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. กระทรวงสาธารณสุข ทำงานดี เสียสละ รองลงมาคือ ร้อยละ 64.6 ระบุ การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด น่าเชื่อถือ

ร้อยละ 62.6 ระบุ มีการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดทำโควิดแพร่เชื้อ ร้อยละ 61.8 ระบุ มีความเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายป้องกันโควิดในระดับจังหวัด ร้อยละ 60.7 ระบุ การบริหารจัดการปัญหาโควิดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยอื่น ๆ ทำได้ดี ร้อยละ 60.5 ระบุ คุณภาพการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 ระบุ คุณภาพการให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าของธุรกิจต่าง ๆ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 เช่นกัน ระบุ การทำงานของผู้บังคับการตำรวจจังหวัด น่าเชื่อถือ ร้อยละ 58.7 ระบุ นักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 51.3 ระบุ ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจด้านการเกษตรดี

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.5 ระบุ ผลกระทบ ความเสียหาย ในช่วงโควิดรอบใหม่ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 35.7 ระบุปานกลาง และร้อยละ 3.8 ระบุน้อย ถึง น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.9 ระบุความเป็นไปได้ โอกาส ลุกขึ้นทำมาหากินต่อ ฟื้นตัวได้มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 34.2 ระบุปานกลาง และร้อยละ 10.9 ระบุน้อยถึงน้อยที่สุด

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ปัญหาโควิดเป็นวิกฤตของชาติ ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดรอบใหม่นี้ ประชาชนกว่า 1 ใน 3 เดือดร้อนและได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะในโซนสีแดงถึงแดงเข้ม อย่างไรก็ตาม เราทุกคนในสังคม ต้องช่วยเหลือกันเดินหน้าผ่านทั้งปัญหาปากท้องและการควบคุมโรคร่วมกันไปให้ได้
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องรวมพลังช่วยกันแก้ ไม่สร้างเงื่อนไขโทษกันไปมาให้เกิดความแตกแยก โกรธเกลียดกันในหมู่ประชาชน โดยรัฐบาล ต้องคงความชัดเจนในนโยบายและเข้มกำกับขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาคราชการถือว่าสำคัญยิ่ง ทุกหน่วยราชการต้องทำหน้าที่หนักขึ้นโดยถือว่าเป็นภาวะไม่ปกติ ที่ต้องดูแลประชาชน โดยเฉพาะกลไกพื้นที่ระดับท้องถิ่น ต้องเข้มแข็งเป็นแกนของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาท้ังรุกและรับ ร่วมกับเรียนรู้ปรับใช้ตัวอย่างที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ต้องแสดงความรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลย ขณะที่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น ลุกขึ้นมาเสนอแนะและมีส่วนร่วมเป็นพลังอย่างสร้างสรรค์

“ล้มแล้วลุกทันที เป็นบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของประเทศและความท้าทายของผู้นำในทุกระดับทั้งนโยบายรัฐที่เข้มแข็งตรงจุดชัดเจนในมาตรการ รวมทั้งระบบราชการที่ตื่นตัวและตอบสนองทุกปัญหาทันทีอย่างทรงประสิทธิภาพ และที่สำคัญเราต้องการพลังการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ที่เกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่ นำพาการเปลี่ยนแปลงร่วมแก้วิกฤตของประเทศไปด้วยกัน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สกลนคร ห้ามขรก.-พนง.รัฐวิสาหกิจ ออกนอกพื้นที่ ห้ามอบรมสัมมนา ตั้งแต่ 18 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป
บทความถัดไป‘จาย’ คัมแบ๊กแข่งรายการแรกซิวที่ 7 พร้อมวางเป้าซิวเหรียญอลป.2024 ที่ปารีส