‘ราษฎร’ เรียน ประธานศาลฎีกา-อธิบดีศาลอาญา-ตุลาการ ขอยึดหลัก ‘นิติธรรม’ คืนสิทธิประกันตัว

‘ราษฎร’ เรียน ประธานศาลฎีกา-อธิบดีศาลอาญา-ตุลาการ ขอยึดหลัก ‘นิติธรรม’ คืนสิทธิประกันตัว

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 เมษายน “กลุ่มราษฎร” ได้โพสต์ภาพกราฟิก พร้อมข้อความ ผ่านทางแฟนเพจ ความว่า เรียน ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอาญา และตุลาการ

“รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” นี่คือถ้อยคำที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พวกคุณทุกคนคงรู้ดีกว่า “นิติธรรม” จะเกิดขึ้นได้จำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคกัน จำกัดอำนาจรัฐ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และมอบความเป็นอิสระให้ตุลาการ

แต่หลักการสวยหรูเหล่านี้จะมีประโยชน์อันใด หากในความเป็นจริงสิ่งที่ประชาชนเห็นตำตา มีเพียงหลักการที่บิดเบี้ยว จับคนขังคุกก่อนตัดสินว่าผิดหรือไม่ จองจำผู้คนระหว่างพิจารณาคดี กีดกันการพูดคุยกับทนายความ ตั้งเงื่อนไขให้ต้องสยบยอมสารพัดเพื่อแลกกับเสรีภาพ ราวกับต้องละทิ้งความเป็นมนุษย์

ในฐานะราษฎรธรรมดาคนหนึ่ง คำว่า “ถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไร” ช่างน่าขันเมื่อได้ยินในประเทศนี้ เพราะเพียงไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับผู้มีอำนาจ จะผิดหรือไม่ผิดก็ต้องติดคุกฟรีไปก่อน ไม่อาจเข้าถึงแม้สิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวออกมาสู้คดี

เราจึงขอเรียกร้องให้ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอาญา และตุลาการทั้งหลายจงกล้าหาญ หยัดยืนเพื่อความถูกต้อง คืนสิทธิ์ประกันตัวให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกคน คืนนิติธรรมให้กระบวนการยุติธรรม ตราชูต้องชูเพื่อมวลชนเพราะอำนาจตุลาการเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยที่มาจากปวงชน

ราษฎรยังคงเปิดรับจดหมาย จากทุกช่องทาง จนกว่าจะรวบรวมได้ครบ 100,112 ฉบับ เพื่อส่งให้ถึงมือศาลพร้อมกัน ช่วยกันเขียนความคิด เขียนความรู้สึก เขียนความคับข้องใจให้ศาลว่า #ตราชูต้องชูเพื่อมวลชน

#ปล่อยเพื่อนเรา #ราษฎร #TheRatsadon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon