เดินหน้าชน : เดินหน้าสตาร์ตอัพ

โควิด-19 ระลอกล่าสุด รวดเร็ว รุนแรง เรื่องจะหวังพึ่งพารายได้ภาคท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ว่าจะเริ่มชิมลางเดือนกรกฎาคมอาจต้องรอไปก่อน หรือต่อให้การส่งออกเริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้าง ก็สู้ยืนบนลำแข้งของตัวเองไม่ได้ และน่าจะเป็นทางรอดที่ยั่งยืนกว่า

ล่าสุด หน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนธุรกิจไทย ทั้งเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน สตาร์ตอัพ อย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีชื่อย่อภาษาอังกฤษอ่านได้ว่า “DIPROM” หรือ ดีพร้อม ตั้งเป้าส่งเสริมเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และสตาร์ตอัพ ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 3,356 กิจการ พัฒนาทักษะกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 13,375 คน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 177 กลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพิ่มขึ้น 982 ผลิตภัณฑ์

ยกระดับเศรษฐกิจในไทยให้มีความเข้มแข็ง ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท มุ่งหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท คงต้องเชียร์ให้เกิดขึ้นจริง

“ณัฐพล รังสิตพล” อธิบดี ดีพร้อม ขยายไอเดียสร้างเครือข่ายเน้นกลุ่มสตาร์ตอัพที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงจับคู่กับบริษัทที่ต้องการเข้าไปร่วมลงทุน รวมถึงการจับคู่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการขยายเครือข่ายการค้าภายในประเทศได้มากขึ้น และปรับกลไกเงินทุน เข้าไปให้ความรู้การบริหารเงินในองค์กร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการกู้เงิน และมีกลไกช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ไม่ให้ธุรกิจล้ม

ประเดิมคัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ 25 ทีม จาก 4 สาขาที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในตลาดโลก ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการเงิน และไลฟ์สไตล์ นำมาบ่มเพาะ
ความรู้ด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจจาก 25 ทีม อาทิ นวัตกรรมแพลตฟอร์มวินิจฉัยปัญหา และควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัจฉริยะ ที่จะสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 20% นวัตกรรมระบบเก็บข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และรถบรรทุกแบบอัตโนมัติผ่านระบบเอไอ และกล้องซีซีทีวี จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพ และสามารถต่อยอดธุรกิจในตลาดใหม่

สาขาเทคโนโลยีการแพทย์ จะมีการจับคู่กับโรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ บริษัท เอส เค โพลิเมอร์ จำกัด สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

สาขาไลฟ์สไตล์ จับคู่กับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) บริษัท มีเดียแท๊งก์ จำกัด

นวัตกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบแพลต ฟอร์ม โดยดีพร้อมจะสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ตอัพให้มีศักยภาพในการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงสู่แหล่งเงินทุนคุณภาพ เพิ่มอัตราการอยู่รอดของธุรกิจใหม่ และสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมในอนาคต

เหล่านี้เพื่อยกระดับสตาร์ตอัพไทยให้เข้มแข็ง เติบโตแบบก้าวกระโดด ความหวังทางรอดเศรษฐกิจไทยนับจากนี้

สัญญา รัตนสร้อย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังไม่มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอพลิเคชันใด ๆ
บทความถัดไปกมธ.ปราบโกง เชิญ ‘ผบ.คุกพิเศษกรุงเทพฯ-ราชทัณฑ์’ แจงปมความปลอดภัยพื้นที่เรือนจำ นักโทษคดีการเมือง