‘บิ๊กป้อม’ ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจ ก.แรงงาน ตรวจโควิด-19 เชิกรุก ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ทุกท่านอย่าลืมป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ขอชื่นชมกระทรวงแรงงานที่จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ใน 5 จังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหม่ ในการให้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างทันท่วงที ขอเน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.จัดระบบตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม 2.ขอให้ประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตนที่อาจติดโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการขอให้ประสานการส่งตัวไปยัง Hospitel

3.ขอให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองโรคโควิด-19 ในทุกสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.ขอให้ช่วยเหลือคนทำงาน รวมไปถึงแรงงานนอกระบบที่อาจว่างงานหรือขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น พนักงาน Grab การพัฒนาทักษะฝีมือในรูปแบบ
ที่เหมาะสม และได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงาน แรงงานจังหวัด และสำนักงานในต่างประเทศด้วย รวมทั้งขอให้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ เน้นย้ำให้แรงงานป้องกันตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรการของแต่ละประเทศ อย่างเคร่งครัด ขอเป็นกำลังใจ ในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ขอให้กลุ่มแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายสุชาติ กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่าจากการดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็ววันและให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอีกทางหนึ่งด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image