สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ

สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ

คนเราอยู่ได้ด้วยคนอื่นกันทั้งนั้น

เมื่อประกอบด้วยคน โลกซึ่งอยู่ได้ด้วยคนส่วนใหญ่ โลกส่วนตัวของไอ้บ้าได้แคบ ทวีป ประเทศชาติ ทะเล มหาสมุทร เขาเขินเนินไศล ฟ้ากว้าง ทางยาว มีคนอื่นๆ อยู่ตรงไหน ที่นั่นย่อมอาศัยคนด้วยกันอยู่รอดปลอดภัยได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ถึงเวลาใครจะไม่รอดจากใคร ผู้คนในสังคมจะเปล่งเสียงออกมาเอง

สังคมไทยกำลังถูกภาวะโควิด-19 ครอบงำ

ทุกคนรู้ งูๆ ปลาๆ ว่า สังคมไทยไม่โดนภาวะโควิดครอบงำก็ได้ ถ้าคณะผู้ปกครองมีความเป็นอยู่ต้องด้วยลักษณะสามัญ

โรคภัยไข้เจ็บระบาด

ประเด็นเดียวที่ต้องจับเป็นเบื้องแรก คือ โรคภัยต้องหยุดให้ทันกาล ทันเวลา

ขณะเดียวกัน ก็เร่งเผยแพร่ความรู้ทุกอย่างของโรคภัยที่กำลังประสพอยู่ให้ลึกซึ้งกว้างขวาง สามารถต่อล้อต่อกรกับโรคภัยได้บ้าง

สามัญลักษณะทำนองนี้ มิได้มีอยู่ในคณะผู้นำแม้แต่คนเดียว ยิ่งผู้เป็นหัวหน้าด้วยแล้ว ท่านเป็นข้ารับใช้ที่รับเป็นหัวหน้าด้วยความบังเอิญ

คนอื่นเลยพลอยเป็นลูกหลานคุณบังเอิญกันจนหมด

รองนายกฯและเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุข คงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่คนเป็นแสนไม่เอา

ทำไมไม่เอาถึงนายกรัฐมนตรี?

ก็ขนาดสามัญลักษณะยังชำรุด

จำในสิ่งที่ไม่ควรจำ พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด ล่องลอยอยู่ในฟองสบู่

มีคนกังขาว่า รัฐธรรมนูญประคบประหงมไข่ในหินไว้ถึงเพียงนี้

การเมืองจะจบลงอย่างเป็นปกติได้หรือ

คนที่ไม่เอามีมากกว่าคนที่เอาทุกขณะ

เรียนกันซื่อๆ ว่า

สถานะใดที่ตั้งอยู่ไม่ได้ สถานะนั้นย่อมได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความอยู่ได้ของสังคม

และในสามัญลักษณะที่มีความชำรุด ช่องว่างต่างๆ บานทะโร่ให้เห็นไส้เห็นพุงกันหมด

ยายังขาด เตียงยังไม่ครบ ประเทศไทยมีป่าช้าเป็นเรือนรับรอง

คณะผู้ปกครองอย่างน้อยก็ 2 คน คือ คุณอนุทิน ท่านหนึ่ง คุณประยุทธ์ อีกท่านหนึ่ง จะตายก่อนตายด้วยท่าอันชอบกลอันพิลึกที่สุด?

ขรัวตาขำ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon