ออสเตรเลียมอบเงินราว 68 ล้านบาท หนุนช่วยการกระจายวัคซีนในไทย

ออสเตรเลียมอบเงินราว 68 ล้านบาท หนุนช่วยการกระจายวัคซีนในไทย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน เพจเฟซบุ๊ก Australian Embassy, Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ระบุว่า ออสเตรเลียได้มอบเงินทุนจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้ไทย เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีน โดยระบุว่า

ออสเตรเลียมีความยินดีที่จะมอบเงินทุนจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือราว 68 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเข้าถึงวัคซีนและความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับภูมิภาค

เงินทุนจำนวนนี้จะจัดสรรไปสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากองค์การอาหารและยาของออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration) และศูนย์วิจัยด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและการเฝ้าระวังโรคแห่งชาติของออสเตรเลีย (National Centre for Immunisation Research and Surveillance)

อีกทั้งเงินทุนนี้จะนำไปช่วยสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในไทย และช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการยอมรับวัคซีนโควิด-19

นอกจากนี้ ไทยยังจะได้รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ออสเตรเลียมีต่อภูมิภาค เช่น ผ่านเงินทุนจำนวน 21 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือราว 509 ล้านบาท) ที่ออสเตรเลียมอบเพื่อช่วยสร้างศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ รวมถึงคำมั่นที่จะมอบเงินทุนอีกกว่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือราว 2,426 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและกระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนด้านวัคซีนของประเทศในกลุ่มควอด (ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐ)

————————

Australia is pleased to provide $2.8 million to support Thailand’s rollout of COVID-19 vaccines, as part of Australia’s regional Vaccine Access and Health Security Initiative.
This funding will go towards the provision of technical assistance from the Australian Therapeutic Goods Administration and the National Centre for Immunisation Research and Surveillance.

It will also support the World Health Organization in their work to improve vaccine-related data collection systems in Thailand and to develop communication strategies to improve understanding and acceptance of COVID-19 vaccines.

Thailand will also benefit from Australia’s broader support to the region, including $21 million to help establish the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, and our $100 million commitment to support vaccine access and distribution in Southeast Asia, under the Quad Vaccine Partnership.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon