ทบ. เร่งช่วยรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ใน กทม.-ปริมณฑล เข้ารับการรักษ

ทบ. เร่งช่วยรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ใน กทม.-ปริมณฑล เข้ารับการรักษา พร้อมให้ 36 รพ.ค่าย จัดตั้ง รพ.สนาม ผ่องถ่ายผู้ป่วย ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก(ทบ.) เกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยสรุปกองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 9 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ที่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1, กรมพลาธิการทหารบก, ศูนย์การทหารราบ, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15, กองพลทหารราบที่ 15, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 และ กองพันเสนารักษ์ที่ 1 โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (เกียกกาย) และที่เปิดล่าสุดคือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) มียอดผู้ครองเตียงแล้วทั้งสิ้น 407 ราย (3 พฤษภาคม 2564)

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กองทัพบกได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบก โดย รพ.ค่ายในสังกัด ทบ. ทั่วประเทศ ได้จัดตั้ง รพ.สนามเป็นการเฉพาะรองรับการผ่องถ่ายผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือได้รับการรักษามาระยะหนึ่งแล้ว เป็นการเตรียมการไว้อีกส่วนหนึ่ง จัดตั้ง 36 แห่งรองรับผู้ป่วยได้ 2,828 เตียง แยกเป็น พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 825 เตียง, กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,393 เตียง, กองทัพภาคที่ 3 จำนวน280 เตียง และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 330 เตียง ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินงานของ “ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก” ที่สนับสนุนการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มาตั้งแต่ 27 เมษายนนั้น ได้มีการประสานการปฏิบัติและจัดระบบการรับ-ส่ง ทั้งการรับผู้ติดเชื้อจากบ้านไปยังศูนย์แรกรับผู้ป่วยอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. ไปยัง รพ.สนาม และไปยังโรงพยาบาลหลัก รวมถึงการรับย้ายจากโรงพยาบาลหลักไปยังโรงพยาบาลสนามหรือกลับบ้าน ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (โทร 1669), ศูนย์เอราวัณ (โทร 1668), ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โทร 1330), โดยกองทัพบกได้กระจายรถไปตามโซนพื้นที่ทุกเขตของ กทม.และปริมณฑล ที่ผ่านมาได้รับ- ส่งผู้ติดเชื้อจำนวน 64 ครั้ง รวม 198 ราย และเพื่อให้ทันต่อภารกิจ กองทัพบกได้ส่งรถพยาบาลและรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อไปประจำ ณ ศูนย์แรกรับส่งผู้ป่วย COVID-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ที่บ้าน เพื่อส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

“กองทัพบกจะประเมินสถานการณ์ และเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบและลดการแพร่ระบาดที่อยู่ในช่วงสำคัญขณะนี้ ให้ลดระดับลงโดยเร็วที่สุด”รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon