บอร์ดอวกาศแห่งชาติ ไฟเขียว NT บริหารดาวเทียมไทยคม หลังหมดสัมปทาน

บอร์ดอวกาศแห่งชาติไฟเขียว “เอ็นที” บริหารดาวเทียมไทยคมหลังหมดสัมปทาน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศของประเทศ อาทิ การจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมสำรวจของประเทศ และการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศใหม่ในประเทศไทย ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับทุกภาคส่วน

“ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาฯ จนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม และให้เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป”

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการอวกาศ ด้านการป้องกันประเทศ ด้านการสื่อสาร ด้านการรับรู้ระยะไกล ด้านการต่างประเทศ ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายอวกาศ และด้านโทรคมนาคม โดยเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ และเสนอประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติให้ความเห็นชอบก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

รวมทั้งเห็นชอบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการ เฝ้าระวัง และบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ (Space Situational Awareness and Space Traffic Management) ในส่วนของชื่ออนุกรรมการเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับหน่วยงานอื่น

“การบริหารจัดการทรัพย์สินดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบดำเนินการ โดยขอให้ร่วมกันกำกับติดตาม และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเน้นย้ำเพิ่มเติมว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป” พลเอก ประวิตร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ธรรมนัส-นฤมล นำทีมศปฉ.พปชร. บริจาคเงินรพ.ตำรวจช่วยผู้ยากไร้
บทความถัดไปSUPER งบเด่น Q1/64 กำไรพุ่ง 38.65 % ครึ่งหลังปีนี้ จ่อเสียบปลั๊กวินด์ฟาร์มเวียดนาม ทุบนิวไฮ รายได้ทะลุ 1 หมื่นล้าน