09.00 INDEX ความนัย การ “เบรก”  วอล์ก อิน สะท้อน ความเสี่ยง กรณี “วัคซีน”

09.00 INDEX ความนัย การ “เบรก”  วอล์ก อิน สะท้อน ความเสี่ยง กรณี “วัคซีน”

กรณีการสั่งระงับโครงการฉีดวัคซีนแบบ “วอล์ก อิน” สะท้อนให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมว่า “อำนาจ” ในการทำสงครามกับ”โควิด”อยู่ในมือของใคร

แม้ว่ากระบวนการเปิดตัวหรือ LAUNCE จะมาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล อย่างต่อเนื่อง

เป็นความต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างสูง เนื่องจากคนที่ LAUNCE โครงการนี้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองนา ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ยิ่งกว่านั้น กระบวนการในแบบ “วอล์ก อิน” ยังสอดรับกับความ รู้สึกลึกๆของคนที่ไม่เพียงต้องการฉีด “วัคซีน” อย่างทันสถานการณ์ หกแต่ยังต้องการความคล่องตัว ความสะดวก

สายตาจึงมองไปยังโครงการ “วอล์ก อิน” ด้วยความหวังและด้วยความเชื่อมั่นต่อกระทรวงสาธารณสข

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

แต่แล้วโครงการ “วอล์ก อิน” ก็ถูก “เบรก” ในที่ประชุมครม.อย่าง ชนิดฉับพลันถึงระนาบอาจเรียกได้ว่า”หัวทิ่ม”

 

การเบรกโครงการ”วอล์ก อิน”ไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจ ในการบริหารจัดการต่อปัญหาแพร่ระบาดของ“โควิด”อยู่ในกำมืออัน แข็งแกร่งของผู้ใด

เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศบค.อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

มิได้เป็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อย่างที่เข้าใจ

เนื่องจากอำนาจอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อมูลที่สมบูรณ์และรอบด้านอย่างที่สุดก็ย่อมจะอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วย

นี่ย่อมสะท้อนความวิตกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นั่นก็คือ วิตกว่า“วัคซีน”ที่ได้มาและอยู่ในมืออาจไม่คล่องตัวอย่างเพียงพอที่จะดำเนินโครงการ “วอล์ค อิน” ได้

 

ความจริง นายอนุทิน ชาญวีรกูล น่าจะบังเกิดความเฉลียวพลันที่เมื่อเสนอแผน “วอล์ก อิน” เข้ามาแล้วถูกเบรกนิ่มๆจากกรุงเทพมหา นครว่าอาจไม่สามารถ “ปฏิบัติ” ได้ตามที่แถลง

เมื่อยังยืนยันว่าจะ “วอล์ก อิน” ก็เลยถูกเบรกในที่ประชุมครม. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันเท่ากับเป็นการปิดโครงการ

เป็นการปิด”วอล์ก อิน”ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon