มหาดไทย แจ้งผวจ.ทุกจังหวัด สร้างความเข้าใจปชช.พื้นที่ชายแดน ถึงมาตรการเดินทางเข้าปท.

“มหาดไทย” แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดสร้างความเข้าใจปชช.พื้นที่แนวชายแดนเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติในประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่ต้องประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในการลาดตระเวนตามพื้นที่แนวชายแดน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นกับประชาชน และสำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัดพื้นที่ควบคุม ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและไม่พบผู้ติดเชื้อในระยะหนึ่งแล้ว ที่มีความประสงค์จะเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุมัติได้เป็นรายกรณี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon