‘วิษณุ’ ชี้ มหาดไทย เคาะเองได้ ไฟเขียวอปท.ซื้อวัคซีน ไม่ต้องผ่านครม.

‘วิษณุ’ ชี้ มหาดไทย เคาะเองได้ ไฟเขียวอปท.ซื้อวัคซีน ไม่ต้องผ่านครม.

ยังคงเป็นปัญหาแก้ไม่ตกกับข้อเรียกร้องขององค์การริหารส่นจังหวัด(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อปท.)หลายแห่ง ต้องนำเงินสะสมของตัวเอง จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ติดระเบียบกระทรวงมหาดไทยและการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอทางออกเรื่องนี้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ว่า อบจ.ควรไปหารือกับกระทรวงมหาดไทยถึงระเบียบที่ติดขัดและเท่าที่ทราบ กระทรวงมหาดไทยก็กำลังพิจารณาระเบียบที่เป็นอุปสรรคดังกล่าว คือเรื่องการใช้เงินขออปท.ที่มีข้อกำหนดไว้ว่า สามารถนำเงินไปใช้ในการพัฒนาหรือเรื่องอื่นใดได้บ้าง แต่ไม่ได้เขียนเผื่อไว้ให้นำไปจัดซื้อวัคซีนได้ เนื่องจากยังไม่เคยเกิดกรณีเช่นปัจจุบันนี้ขึ้น เพราะรัฐบาลมีหน้าที่จัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้ประชาชน ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบตรงนี้อยู่แล้ว สามารถพิจารณาและดำเนินการแก้ไขได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าข้อเสนอให้เปิดช่องอปท.สามารถติดต่อซื้อวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตได้ โดยตรงใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องการขายให้หน่วยงานภาครัฐ ทำให้อปท.ยังไม่สามารถติดต่อขอซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง แต่ถ้าต้องการจะจัดซื้อในช่วงนี้ สามารถติดต่อกับหน่วยงาน เช่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon