ตามคาด! สภาโหวตรับร่างพรบ.งบปี’65 วาระแรก

สภาฯ รับหลักการรับร่างพรบ.งบปี’65  ด้วยคะแแนน 269 ต่อ 201 ตั้งกมธ.วิสามัญฯ 72 คน นัดประชุมกมธ. ครั้งแรก 4 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท วันที่ 3 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานสภา

จากนั้นเวลา 23.40 น. เป็นการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน 269 ไม่รับหลักการ 201 งดออกเสียง 2 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปมาณ 2564 จำนวน 72 คน แปรญัตติ 30 วัน และนัดประชุม กมธ.ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 อาคารส่วนกลาง จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม สั่งปิดการประชุมในเวลา 00.04 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon