‘ศิริกัญญา’ เล็งเฉือนงบ กห.-มท. รวม 3.4 หมื่นล. หวังเสียง ปชช.กดดัน ชี้เคยเขย่า ทร.ถอนซื้อเรือดำน้ำมาแล้ว

‘ศิริกัญญา’ เล็งเฉือนงบ ‘กห.-มท.’ รวม 3.4 หมื่นล. หวังเสียง ปชช.กดดัน ชี้เคยเขย่า ทร.ถอนซื้อเรือดำน้ำมาแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฝ่ายนโยบาย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการปรับลดงบประมาณในชั้น กมธ. สัดส่วนของพรรค ก.ก. ว่าได้ตั้งเป้าปรับลดงบประมาณเพื่อคืนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาชน ซึ่งถูกปรับลดไป 3.5 หมื่นล้านบาท เช่น งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินชดเชยภาษีที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กองทุนเพื่อเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานเหล่านี้เคยของบประมาณมาก่อนหน้าหรือไม่

กระทรวงต่างๆ ที่จะไปตัดงบ คือ กระทรวงกลาโหม ที่สามารถลด ตัด เลื่อน เพื่อให้ได้วงเงินงบประมาณคืนมาเกือบ 3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ เรายังเจองบก่อสร้างของกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวนมากที่เลื่อนออกไปก่อนได้ เช่น งบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งบก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และอาคารที่ทำการต่างๆ คาดว่าจะตัดลดได้อีกประมาณ 4 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดในชั้นอนุ กมธ.เพื่อไม่เป็นการรีบตัดสิน เพราะเมื่อปี 2563 ในชั้น อนุ กมธ. สามารถตัดงบประมาณได้ 3 หมื่นกว่าล้านบาท นำไปคืนให้ กสศ. หรือเงินชดเชยภาษีที่ดินฯได้เหมือนกัน ปีนี้เราก็จะไล่ดูงบอบรมสัมมนา งบครุภัณฑ์ หรือค่าจ้างที่ปรึกษาต่างๆ ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนเป็นรายบรรทัด

เมื่อถามว่า การที่ ส.ส.พรรค ก.ก.ไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญใน กมธ.งบประมาณ 2565 จะมีผลต่อการทำงานหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ไม่มีเลย ตนยืนยันตลอดการทำหน้าที่ใน กมธ. 3 ปี และเคยได้รับตำแหน่งรองประธาน กมธ. ก็ยังไม่เห็นว่าการดำรงตำแหน่งสำคัญจะช่วยให้กระบวนการทำงานคล่องขึ้นแต่อย่างใด และ กมธ.หลายคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญ ก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ตนคิดว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง แต่อยู่ที่เนื้อหาสาระที่เราถกเถียงกันและให้เหตุผลหน่วยงานต่างๆ ในการตัดงบมากกว่า

เมื่อถามถึงเสียงพิพากษ์วิจารณ์ต่อการแย่งชิงตำแหน่งสำคัญใน กมธ.งบประมาณ เป็นไปเพื่อดึงงบประมาณให้พื้นที่และรักษาฐานเสียงทางการเมืองของนักการเมือง น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ประเด็นนี้อาจจะมี ส.ส.บางส่วนที่ต้องการทำเพื่อคนในพื้นที่ แต่ว่าถ้าลองนึกภาพดูว่าหาก ส.ส.ทุกคนทำแบบนี้ ก็เท่ากับว่าประเทศนี้ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง สุดท้ายอาจจะมีแค่โครงการตัดถนน ทำแหล่งน้ำลงไปในพื้นที่ต่างๆ แต่โครงการที่จะเป็นโครงการพัฒนาที่สำคัญก็อาจจะถูกลดความสำคัญลงไป เช่น งบวิจัย และพัฒนา หรืองบสนับสุนนเอสเอ็มอี เราคิดว่าหากทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่ดีแน่นอน

เมื่อถามว่า พรรค ก.ก.จะทำงานลำบากหรือไม่ หาก กมธ.ส่วนใหญ่ยึดแนวทางดึงงบประมาณเพื่อรักษาฐานเสียงของตัวเอง น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า แน่นอนว่า กมธ. 6 คน ของพรรค ก.ก.อาจจะไม่สามารถเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่จะโหวตผ่านในแต่ละเรื่อง แต่เรื่องสำคัญคือการทำการบ้านเรื่องข้อมูลตัวเลข และเหตุผล

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เสียงของประชาชนนอก กมธ.ที่จะช่วยกดดัน เหมือนเมื่อปี 2563 ที่ กมธ.โหวตผ่านงบซื้อเรือดำน้ำ แต่ด้วยแรงกดดันจากสังคม ก็ทำให้กองทัพเรือถอนเรื่องนี้ออกไป ดังนั้น จึงต้องทำงานสอดประสานกันระหว่าง กมธ. และประชาชน ที่อยู่นอกสภา จากวันนี้เป็นต้นไป กมธ.ของพรรค ก.ก.จะไม่ได้ทำงานแต่ในห้อง แต่จะสื่อสารออกให้ประชาชนข้างนอกได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใน กมธ. ถือเป็นการมาฟ้องและแจ้งให้ทราบ เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากประชาชน” น.ส.ศิริกัญญากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon