กอ.รมน. สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามนโยบายของ ผอ.รมน. ในรอบ 1 เดือน

กอ.รมน. สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามนโยบายของ ผอ.รมน. ในรอบ 1 เดือน

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงที่สำคัญ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน.

ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านยาเสพติด กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับ กกล.ป้องกันชายแดน ผ่านเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง สามารถปราบปรามและได้จับกุมผู้ค้ารายสำคัญ ขยายผลนำไปสู่การยึดทรัพย์กลุ่มนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นรม./ผอ.รมน.ที่ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ปราบปรามอย่างจริงจัง โดยในห้วงระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สามารถติดตามยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 4,100 ล้านบาทเศษ

ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผบ.ทบ.ในฐานะรอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จว.ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้มีการ บูรณาการจัดทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้าและโรงงานต่างๆ ในพื้นที่ สามารถจับกุม ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และขยายผลไปถึงผู้นำพา จึงทำให้จับกุมดำเนินคดีได้เป็นจำนวนมาก ต่อเรื่องนี้ นรม./ผอ.รมน.ได้เน้นย้ำและสั่งการไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด, การค้ามนุษย์และการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ และจะดำเนินการขยายผลเพื่อนำไปสู่การจับกุมนายทุน และผู้มีอิทธิพลมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พล.ต.ธนาธิปกล่าวอีกว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติที่ กอ.รมน.ได้ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จัดทำแผนปฏิบัติการแล้วคิดเป็นร้อยละ 89 โดยมอบให้ กอ.รมน.จว. เป็นหน่วยงานดำเนินการทดสอบแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

การแก้ไขปัญหา 3 จชต. กอ.รมน.ได้ดำเนินการตามการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ที่มีมติให้ปรับลดพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ออกจากพื้นที่ประกาศ ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อนำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อ.กาบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัตินำเสนอที่ประชุม ครม. ประกาศใช้ต่อไป

ทั้งนี้ นรม. ในฐานะ ผอ.รมน.มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงเน้นย้ำให้ กอ.รมน.เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้คนในชาติได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ได้ด้วยคนในชาติสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ซึ่งจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้ไม่ยาก สำหรับช่องทางการติดต่อประสานงาน หรือแจ้งเหตุความมั่นคง สามารถโทรได้ที่เบอร์ CALL CENTER 1374 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon