‘ก้าวไกล’ ยื่น ร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ เข้าสภา คาดเป็นหมุดหมายสำคัญให้ทุกคนรับโอกาสเท่าเทียม

‘ก้าวไกล’ ยื่น ร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ เข้าสภา คาดเป็นหมุดหมายสำคัญให้ทุกคนรับโอกาสเท่าเทียม

เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 9 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายวรภพ วิริยะโรจน์ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ และนายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ… ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่า พรรคก้าวไกลต้องการยกร่างกฎหมายที่คุ้มครองวิถีชีวิตและการอนุรักษ์พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เคยบอกว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2563 แต่จนถึงวันนี้เราไม่เห็นความคืบหน้าดังกล่าว ทั้งยังมีการละเมิดสิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์หลายครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งประเทศไทยมีพี่น้องชาติพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 60 ชาติพันธุ์ แต่เขาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิการเป็นพลเมือง เราคาดหวังว่าในสมัยประชุมนี้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญให้ทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคกัน

ด้าน นายวรภพกล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองชาติพันธุ์ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.มีการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธุ์ คุ้มครองการดูถูกเหยียดหยาม ทำให้เป็นกฎหมายระดับสากลเหมือนที่นานาอารยะประเทศมีกัน 2.สามารถกำหนดพื้นที่ชุมชนชาติพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมได้ เช่น ให้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงหมู่บ้านชาติพันธุ์ในเขตอุทยานหรือป่าสงวนได้ ให้มีถนนหนทางสะดวกขึ้น เพื่อเป็นสาธารณูปโภคและสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มพลเมืองทุกคน 3.ให้มีสภากลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาและเสนอแนะนโยบายต่างๆ ไปยังรัฐบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon