โปรดเกล้าฯ ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ พ้นจากปธ.แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ พ้นจากปธ.แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นั้นสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ความรักสุกงอม ‘นิว ชัยพล’ เซอร์ไพรส์! คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน
บทความถัดไปรู้จัก ‘โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ’ เบื้องหลังคืนความสุข ให้คนไทยดูยูโร 2020