จุรินทร์ เปิดประปาชุมชน กระบี่ เตรียมออนทัวร์ ภาคอีสาน 17-18 มิ.ย.นี้

จุรินทร์ เปิดประปาชุมชน กระบี่ เตรียมออนทัวร์ ภาคอีสาน 17-18 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System : POG TANKS) หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้มาเปิดระบบประปาชุมชนซึ่งเป็นระบบใหม่ โดยระบบนี้มีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล สามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ผ่านขั้นตอนกระบวนการถังกรองฆ่าเชื้อและสูบไปหอสูงประมาณ 20 เมตร และมีระบบกระจายน้ำลงมายังครัวเรือนได้ถึง 200-500 ครัวเรือน จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนสามารถมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ถึงขั้นบริโภคได้โดยปลอดภัย และเรื่องค่าใช้จ่ายรายปีในการดำเนินการเรื่องต้องซื้อสารฆ่าเชื้อและเปลี่ยนวัสดุกรอง รวมถึงการดูแลระบบบริหารจัดการบำรุงรักษา

เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ชุมชนสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารน้ำโดยเฉพาะในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ ที่นี่อยู่ในรูปแบบสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน ต้นทุนประมาณคิวละ 4 บาท ที่เหลือเป็นระบบบริหารจัดการและกำไรเข้าสหกรณ์ใช้ช่วยเหลือดูแลหมู่บ้านต่อไป เป็นงบประมาณที่ได้จากเขตตรวจราชการที่ตนเป็นประธานในจังหวัดอันดามันเป็นตัวอย่างผลงานที่เป็นรูปธรรมใช้งบประมาณ 5,200,000 บาท สามารถช่วยประชากรได้ประมาณ 500 ครัวเรือน โดยการประสานงานจาก ส.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล

ทั้งนี้ หลังจากทริปที่ภาคใต้ ตนจะไปลงพื้นที่และจัดกิจกรรมในภาคอีสาน (จุรินทร์ ออนทัวร์) โดยวันที่ 17 มิถุนายน ไปจังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 มิถุนายน ไปจังหวัดขอนแก่น และวันที่ 19 มิถุนายน จะไปจังหวัดนครราชสีมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon