‘เลขาฯป.ป.ช.’ ขยายเวลาเจ้าหน้าที่ WFH ถึง 30 มิ.ย เหตุโควิดระบาด

แฟ้มภาพ

‘เลขาฯป.ป.ช.’ ขยายเวลา จนท. WFH ถึง 30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. ลงนามในประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวด ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดให้ จ.นนทบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และได้มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลให้เหมาะสมตามข้อกำหนดของ ศบค.

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรสำนัก ป.ป.ช.ที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยให้ขยายเวลาการปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือเวิร์กฟรอมโฮม โดยให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนักพิจารณาให้มีผู้ปฏิบัติงานวันละ 10 เปอร์เซ็นต์ เวิร์กฟรอมโฮม 90 เปอร์เซ็นต์ หรือตามความเหมาะสมโดยให้พิจารณาจากภาระงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงต้องสนับสนุน การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คำนึงถึงผู้ที่เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ผู้ที่ครอบครัวมีเด็กหรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ให้แต่ละสำนักที่จะมีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมไม่เกิน 20 คนสามารถดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่หากเกินกว่า 20 คนให้ขออนุญาตจากทางจังหวัดนนทบุรี หรือให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล หรือเว็บคอนเฟอเรนซ์

พร้อมย้ำว่าให้ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฉบับก่อนหน้าทุกฉบับ รวมถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon