กลุ่ม Re-Solution เปิด 20 ชื่อ นำรณรงค์ ชวนปชช.คนละเสียง ดันร่างแก้รธน. สกัดกั้นระบอบประยุทธ์

กลุ่ม Re-Solution เปิด 20 ชื่อ นำรณรงค์ ชวนปชช.คนละเสียง ดันร่างแก้รธน. สกัดกั้นระบอบประยุทธ์สืบทอดอำนาจรัฐประหาร

เมื่อเวลา 10.15 น.วันที่ 15 มิถุนายน ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ กลุ่ม Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ ร่วมกันแถลงเข้าชื่อประชาชนแก้รัฐธรรมนูญ #ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ โดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ตัวแทนกลุ่ม Re-Solution กล่าวว่า กลุ่ม Re-Solution ต้องการรณรงค์กับประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เพราะเล็งเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาตั้งแต่ที่มา กระบวนการและเนื้อหา รัฐธรรมนูญ 2560 กลายเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประเทศจะไม่มีทางกลับมาสู่ระบบปกติที่ถูกต้อง หากรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ จึงเห็นว่าจำเป็นต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แต่ปรากฎว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับถูกคว่ำลงไปจากการเล่นแร่แปรธาตุของสมาชิกรัฐสภาบางส่วน และมีทีท่าที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราแทน

นายปิยบุตร กล่าวว่า กลุ่ม Re-Solution จึงเปิดแคมเปญขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมาว่าหากจะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานั้น จะต้องแก้ไข 4 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการค้ำจุนระบอบประยุทธ์ คือ การล้มวุฒิสภา โล๊ะศาลรัฐธรรมนูญและปฎิรูปองค์กรอิสระ เลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศและล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาจว์ขัดขวางประชาธิปไตย ทั้งหมดคือ 4 เสาหลักที่ต้องการรื้อระบอบประยุทธ์และต้องการรณรงค์เข้าชื่อผ่านกระบวนการตามที่รัฐธรรมนูญกำ

ช่วงสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจะถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง เพราะพรรคการเมืองหลายพรรคเริ่มพูดกันว่าจะเร่งเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เร่งกันถึงขนาดว่าจะแทรกญัตติที่ค้างการพิจารณา แสดงให้เห็นว่าแผนการที่วางไว้กำลังเดินหน้า กระบวนการที่เราออกแบบไว้เดิมตั้งใจจะรณรงค์ต่อเนื่องและยาวนาน แต่เมื่อสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองหลายพรรคเตรียมที่จะแก้ไขแบบรายมาตรา ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงรณรงค์ต่อประชาชนและเร่งเข้าชื่อให้ครบ 5 หมื่นรายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

นายปิยบุตร กล่าวว่า มีความโชคดีที่ขณะนี้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าต้องมีผู้เชิญชวนอย่างน้อย 20 คน เป็นผู้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมาเข้าชื่อร่วมกัน ซึ่งขณะนี้เราได้รายชื่อครบแล้ว ประกอบด้วย ตน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ น.ส. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ นายณัชปกร นามเมือง นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ นายประดิพัทธ์ สันติภาดา น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นายประจักษ์ ก้องกีรติ นายกษิต ภิรมย์ น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล นางอรนุช ผลภิญโญ นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
ชญาธนุส ศรทัตต์ น.ส. ชลธิชา แจ้งเร็ว น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ และนายเอกรินทร์ ต่วนศิริ โดยรายชื่อทั้งหมดมาจากคนหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักวิชาการ นักกิจกรรม อดีตนักการเมือง นักวิชาการอิสระ เป็นต้น

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนกลุ่ม Re-Solution กล่าวว่า มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตต้องเดินสองเส้นคู่ขนานกัน โดยเส้นทางที่หนึ่งคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อทดแทนรัฐธรรมนูญ 60 ที่มีที่มาและกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม แม้จะต้องตั้งหลักกันใหม่ แต่ทางเดินข้างหน้ามีความตรงไปตรงมา อยากเรียกร้องให้รัฐสภาผ่านกฎหมายประชามติอย่างรวดเร็วเพื่อทำประชามติถามประชาชนว่าต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาทดแทนรัฐธรรมนูญ 60 หรือไม่ เส้นที่สองคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา มีความซับซ้อนยิ่งกว่า เพราะมีหลายกลุ่มเสนอร่างแก้ไขรายมาตรา 4 กลุ่ม 14 ร่าง 18 ประเด็น ทั้งพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และกลุ่ม Re-Solution

นายพริษฐ์ กล่าวว่า เพื่อสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจอยากเรียกร้องทุกพรรคการเมืองร่วมกันคว่ำข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐ และขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ร่วมสังฆกรรมกับการเร่งรัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตราที่ริเริ่มโดยพรรคพปชร. เพราะหากไม่ระมัดระวังมีความเป็นไปได้ว่าจะเข้าทางระบอบประยุทธ์ได้ และสุดท้ายขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันลงชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของกลุ่ม Re-Solution อย่าปล่อยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการแก้แค่รายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์บางกลุ่ม หรือแก้แค่ระบบเลือกตั้งที่ไม่แตะต้นตอของปัญหา อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการขจัดระบอบประยุทธ์ ไม่ใช่เพื่อให้พรรคใดได้เปรียบแต่เพื่อให้ทุกพรรคแข่งขันกันบนกติกาที่เป็นธรรม

ด้าน น.ส. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ กล่าวว่า เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นดอกผลของการรัฐประหาร ให้กำเนิดรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจรัฐประหารมีนายกรัฐมนตรีที่น่าจะไร้ความสามารถมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศ เมื่อประชาชนพยายามส่งเสียงอยากแก้ไขปัญหาที่ต้นตอคือการแก้รัฐธรรมนูญ แต่เห็บ ไร องครักษ์คอยพิทักษ์ระบอบประยุทธ์ มากระโดดขวางตลอดเวลา เปรียบเหมือนเป็นสุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์กับนายที่เป็นเจ้าของ ถึงเวลาก็กระโดดงับกระดูกที่นายโยนมาให้ นั่นคือกินอำนาจและผลประโยชน์ ทำตัวเป็นสุนัขเฝ้าประตูที่ซื่อสัตย์จะให้ใครเอากุญแจมาไขหรือเปิดกลอนประตูเข้ามาแก้ไขอะไรที่นาย หรือเครือข่ายของนาย หรือตัวเองเสียประโยชน์ไม่ได้

น.ส. ภัสราวลี กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยกลไกประชาธิปไตยเป็นไปยากเย็นแสนเข็ญ และถูกขัดขวางมาโดยตลอด ทำให้สงสัยว่าประเทศไทยจะยอมรับกันใช่หรือไม่ว่าประเทศนี้เมืองนี้ จะแก้รัฐธรรมนูญ ได้เฉพาะที่มาจากอำนาจปลายกระบอกปืน โดยคณะรัฐประหาร หรือแก้ได้เฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนำเพียงไม่กี่คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนจะไม่ยอมให้มีการสืบอำนาจยืดยาวหรือมาเล่นเกมปาหี่ดึงเวลาหลอกต้มประชาชน หรือทำอะไรข้ามหัวประชาชนอีกแล้ว เราทุกคนต้องส่งเสียงเรียกร้องและลงมือทำเข้าชื่อและผลักดันให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นร่างหลักที่จะพิจารณาในสภาเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจ ให้นายพลเกษียณ พ่อค้าแป้ง มาเป็นผู้นำหรือปกครองเรา

ขณะที่ นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช กล่าวว่า อยากชวนประชาชนช่วยกันสนับสนุนข้อเสนอของกลุ่ม Re-Solution เพราพมองว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องทางตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอำนาจของวุฒิสภาจะเห็นว่าส.ว.มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาก ออกเสียงลงมติราวกับเป็นคนๆ เดียวกัน วิธีการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกที่ ส.ว. 250 คน ยกมือราวเป็นคนๆ เดียว สู้เราถ้าไม่มีส.ว.แบบนี้ดีกว่า กระบวนการได้มาซึ่งส.ว.ส่งผลให้ส.ว.มีสภาพแบบนี้ ไม่เป็นที่พึ่งพาให้ประชาชนได้ ส่วนองค์กรอิสระ บางครั้งเปิดพจนานุกรมเพื่อตัดสินคดี วินิจฉัยคดีความต่างๆเกินกว่าขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนด สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าเหตุใดเราจึงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ขณะนี้มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยข้ามการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติไป หากตั้งใจแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยมาแล้ว สิ่งที่ต้องเร่งทำคือพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ หลังจากนั้นจึงทำประชามติสอบถามประชาชน ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและนำมาสู่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ แต่ผู้มีอำนาจกลับเสนอแก้แบบรายมาตราเข้ามา และความพยายามครั้งนี้คือแก้รายมาตราที่ว่าด้วยระบบการเลือกตั้ง นี่คือการสืบทอดอำนาจครั้งที่ 2 เป็นความพยายามสืบทอดอำนาจต่ออำนาจของระบอบที่มาจากการยึดอำนาจประชาชนของระบอบรัฐประหาร

นายธนาธร กล่าวว่า อยากชวนเชิญชวนประชาชนที่รักความยุติธรรม เสมอภาค สิทธิ เสรีภาพและประชาธิปไตย ช่วยสนับสนุนกลุ่ม Re-Solution ประวัติศาสตร์ทุกสังคมสินเราว่าสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคไม่เคยได้มาจากความเมตตาของคนชั้นนำ ประชาธิปไตยไม่เคยได้มาจากการร้องขอ สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการเรียกร้อง ยืดหยัดต่อสู้ของประชาชน ดังนั้น 1 เสียงของทุกคนช่วยพวกเราได้ จะผลักดันร่างรัฐธรรมนูญของ Re-Solution โล๊ะศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ เลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปล้างมรดกรัฐประหาร ล้มวุฒิสภา นี่คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่มุ่งขจัดต้นตอของปัญหาสืบทอดอำนาจ

“อยากขอ 1 เสียงจากทุกคนร่วมลงชื่อไปกับพวกเรา 1 เสียงมีความหมาย เป็นพลังสนับสนุนวาระที่สำคัญของสังคมไทย ร่วมกันกดดัน ส่งเสียงประชาชนดังๆว่าเราต้องการเห็นประชาธิปไตยไม่ต้องการเห็นการสืบทอดอำนาจระบอบประยุทธ์อีกแล้ว” นายธนาธร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon