‘สรศักดิ์ เพียรเวช’ อดีตเลขาฯสภาอ่วม ผลสอบชี้ชัดคุกคามทางเพศ ขรก.สาว

‘สรศักดิ์ เพียรเวช’ อดีตเลขาฯสภาอ่วม ผลสืบสวนชี้ชัดคุกคามทางเพศ ขรก.สาว ผิดวินัยร้ายแรง มีโทษไล่ออก-ปลดออก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 31 พ.ค.64 แจ้งว่า จากการที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอทราบข้อเท็จจริงผลการสืบสวนกรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศข้าราชการสาว ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 นั้น บัดนี้ผลการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่ามีมูลควรกล่าวหานายสรศักดิ์ว่าได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 มาตรา 72 วรรค 1 ระบุว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

นายวัชระกล่าวต่อว่า ขอขอบคุณนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 39/2562 ลงนามโดยนายชวน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2562 ได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา สรุปว่านายสรศักดิ์ เลขาธิการสภาในขณะนั้น ทำการคุกคามทางเพศข้าราชการสาวผู้ใต้บังคับบัญชาจริง และทำรายงานสรุปเสนอนายชวนเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายสรศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันนายสรศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ซึ่งตนเคยทำหนังสือคัดค้านถึงความไม่เหมาะสมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองสิทธิของข้าราชการหญิงผู้เสียหายรายนี้ต่อไป

นายวัชระกล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องคุกคามทางเพศนี้แล้ว นายสรศักดิ์ยังถูกร้องเรียนเรื่องเบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และใช้รถยนต์ราชการตลอด 4 ปี และเป็นผู้อนุมัติให้บริษัทผู้รับเหมาสร้างสภาแห่งใหม่ขยายเวลาก่อสร้างจากเดิม 900 วัน ขยายออกไปถึง 4 ครั้ง รวม 1,864 วัน ซึ่งเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งค้างอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำหรับนายสรศักดิ์ เพียรเวช ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ในยุคนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon