“พิจารณ์” เผย เตรียมเสนอญัตติด่วนให้ครม.ถามปชช.เห็นชอบให้มีส.ส.ร.หรือไม่

“พิจารณ์” เผย เตรียมเสนอญัตติด่วนให้ครม.ถามปชช.เห็นชอบให้มีส.ส.ร.หรือไม่ ชวน จับตาจะมีการเตะถ่วงกม.ฉบับนี้หรือไม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน ที่พรรคก้าวไกล นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.)แถลงถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายนนี้ จะไม่มีการบรรจุระเบียบวาระในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของพรรคเพื่อไทย ว่า ไม่เห็นด้วย แม้ทางพรรคไม่ได้ร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะมีความเห็นต่างในการปิดกันไม่ให้มีการแก้หมวด 1 หมวด 2 แต่เห็นว่ารัฐสภาควรมีอำนาจพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 256

“ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ แต่เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง” นายพิจารณ์ กล่าว

นายพิจารณ์ กล่าวว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่มีการระบุมีการบอกว่ารัฐสภาไม่สามารถพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้ จึงเห็นว่าการบรรจุหรือไม่บรรจุวาระหรือญัตตินี้เข้าไปก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนวาระที่ 3 ในสมัยประชุมที่แล้ว ในครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาและนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ตัดสินบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ในวาระที่ 3 ต่อไป ซึ่งในรอบนี้พรรคก.ก.ก็มองว่าเป็นหลักการเดียวกันแล้วเหตุใดจึงไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าว พรรคก.ก.จึงไม่เห็นด้วย และไม่เหมาะสมที่ประธานรัฐสภาจะด่วนตีความไปเสียเองว่าร่างดังกล่าวไม่สามารถบรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้

นายพิจารณ์ กล่าวว่า หากจะหาข้อยุติว่าร่างนี้ว่าได้ไปหรือไม่ต่อ จะต้องทำประชามติก่อนหรือไม่ พรรคก.ก.เห็นว่า ควรจะต้องเป็นมติของที่ประชุมรัฐสภาไม่ใช่ความเห็นของประธานเพียงผู้เดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ พรรคก.ก.จึงเรียกร้องและยืนยันว่าสมาชิกรัฐสภาจะต้องร่วมกันผลักดันและเร่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … ที่จะมีขึ้นวันอังคารที่ 22 มิถุนายนนี้ และเมื่อพิจารณาเสร็จผ่านวาระ 3 พรรคก.ก.จะเสนอญัตติด่วนต่อรัฐสภาให้มีการพิจารณามติให้คณะรัฐมนตรีจัดทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีการตั้งส.ส.ร.เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญฉบับ 60

นายพิจารณ์ กล่าวว่า ในสมัยประชุมที่แล้วในการพิจารณาที่ผ่านมาได้ยินใดต้อนรับฟังทั้งฝั่ง ส.ว.และพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งได้กล่าวอ้างมาตลอดว่าไม่สามารถที่จะลงมติเห็นชอบได้เพราะว่าต้องไปถามประชาชนก่อนจะใช้เป็นเหตุผลในการที่โหวตคว่ำร่างในวาระที่ 3 ดังนั้นการประชุมที่จะพิจารณาพ.ร.บ.ประชามติในครั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามทางส.ว.และส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะเล่นเกมเตะถ่วงกฎหมายฉบับนี้ไม่ให้ผ่านสภาหรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon