09.00 INDEX จากราชดำเนิน ถึงแยกปทุมวัน ฟื้นคืน “ราษฎร” สร้างก้าวใหม่

09.00 INDEX จากราชดำเนิน ถึงแยกปทุมวัน ฟื้นคืน “ราษฎร” สร้างก้าวใหม่

หากประเมินจากกิจกรรมของ “ราษฎร” เมื่อย่ำรุ่ง 05.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็พอจะมองภาพรวมของวันที่ 24 มิถุนายนได้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น

จากคำประกาศโดย “ไทยไม่ทน” ประสานกับ “ประชาชนไทย” คล้ายว่าความร้อนแรงจะอยู่ที่หน้า “ทำเนียบรัฐบาล”

จากคำประกาศของ “หมู่บ้านทะลุฟ้า” คล้ายว่าความร้อนแรงจะเริ่มจากอนุสรณสถาน 14 ตุลาคม บนถนนราชดำเนิน แล้วเคลื่อนไป ยังรัฐสภา เกียกกายในตอนบ่าย

สอดรับกับบรรยากาศการประชุมรัฐสภาอันประกอบด้วย 500 ส.ส.กับ 250 ส.ว.เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กว่า 10 ฉบับ

ทั้งๆที่ความคึกคักจะสามารถสัมผัสได้ล่วงหน้าจากการนัด หมาย ณ บริเวณสกายวอล์ค แยกปทุมวัน มากกว่า

แยกปทุมวันต่างๆหากคือเป้าหมายแท้จริงของ “ราษฎร”

ไม่ว่าการนัดหมาย ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่ว่าการนัด หมาย ณ แยกปทุมวัน ล้วนสะท้อน “วาระ” ในทางการเมือง

มีความจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษไปยัง 3 คนอันถือ ว่าเป็นแกนนำ ไม่ว่าจะมองผ่าน “เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าจะมองผ่าน “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”

นั่นก็คือ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นั่นก็คือ น.ส.ปภัสยา สิทธิจิรวัฒน กุล นั่นก็คือ นายอานนท์ นำภา

เนื่องจากจุดเริ่มต้นแห่ง “ราษฎร” มีรากฐานมาจากการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อเดือนกรกฎาคม และการชุมนุม ณ ธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อเดือนสิงหาคม

ไม่ว่า ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่ว่า ณ ธรรมศาสตร์ รังสิต ล้วนมี นายอานนท์ นำภา เป็นผู้จุดประกายสร้างประเด็นและเชื่อม

กระทั่งยกระดับเป็น “คณะราษฎร 2563” ในเดือนตุลาคม

การเคลื่อนไหวในวันที่ 24 มิถุนายน ไม่ว่า ณ อนุสาวรีย์ประชาธิป ไตย ไม่ว่า ณ สกายวอล์ค แยกปทุมวัน จึงมิได้เป็นการเผด็จศึกตาม ความเคยชินจากการเมืองในอดีต

ตรงกันข้าม นี่คือการฟื้นคืนเพื่อหวนกลับมาผลักดัน “เพดาน”

เป็นการปลุกจิตวิญญาณอันมีจุดเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมและปะทุขึ้นสูงสุดนับแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

เท่ากับเป็นการส่ง “สัญญาณ” แห่งการเดินหน้าอีกวาระ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon