‘จุรินทร์’ เชื่อ ‘บิ๊กตู่’ ยังเดินตามโรดแมป ชง 3 ไอเดียร่างรัฐธรรมนูญ

“จุรินทร์” ชง 3 ไอเดียร่างรธน. แนะบิ๊กตู่เดินตามโรดแมป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกว่า ตนยังเชื่อว่าขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ยังประสงค์จะให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามโรดแมปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่ง คสช.และผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำอย่างน้อย 3 เรื่องจึงจะบรรลุได้ นั่นคือ 1. กรธ.จะต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาต้นร่างรัฐธรรมนูญในบางประเด็นเพื่อให้รัฐธรรมนูญสมบูรณ์ขึ้น มีข้อขัดแย้งน้อยลงและเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถผ่านประชามติไปได้ เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อโรดแมป และคสช.อย่างแน่นอน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า 2. ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในประเด็นเกณฑ์ตัดสินการออกเสียงประชามติ ว่าจะใช้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ลงประชามติหรือของผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติ และในประเด็นหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมายกร่างใหม่อีกแล้วไปทำประชามติวนเวียนไม่รู้จบหรือจะมีการหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีตขึ้นมาปรับปรุงแล้วประกาศใช้ หรือจะทำอย่างไร เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่อย่างใดว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มองเห็นว่าหากรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ประกอบกับจะได้นำเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

“และ 3. หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ กรธ.จะต้องเร่งทำกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ในโรดแมป โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการบรรจุเนื้อหาสกัดกั้นพวกซื้อเสียงและทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ให้สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้อีก แต่ขณะเดียวกันก็อยากเห็นประชาชนได้รับหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมไม่น้อยไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 และอยากเห็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการตลอดจนองค์กรอิสระ สามารถตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้อย่างมีดุลยภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน” นายจุรินทร์กล่าวและว่า ดูเหมือนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีจุดที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่บางประการ และที่สำคัญ ทั้งยังอยากเห็นเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไป เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคตสามารถทำได้

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image