‘ปริญญา’ รำลึกวันประกาศใช้ รธน.2475 ชี้ ‘ประยุทธ์’ ขัดเจตนารมณ์-ถึงเวลาคืนอำนาจให้ ปชช.

‘ปริญญา’ รำลึกวันประกาศใช้ รธน.2475 ชี้ ‘ประยุทธ์’ ขัดเจตนารมณ์-ถึงเวลาคืนอำนาจให้ ปชช.

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็น

นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2477 #อำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของประชาชน #ไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 หรือวันนี้เมื่อ 89 ปีที่แล้วเป็นวันประกาศใช้ #พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งมีคำปรารภและมาตรา 1 ดังต่อไปนี้

“โดยที่คณะราษฎรได้ร้องขอให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้

มาตรา 1 #อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย ประชาธิปก ปร. ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475”

จากระบอบ #ราชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของพระราชา ประเทศไทยก็ได้กลายเป็นระบอบ #ประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมานับแต่บัดนั้น เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 7 ได้ทรงมอบอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนโดยทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยฉบับนี้

แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้จะร่างโดยนายปรีดี พนมยงค์ แต่รัชกาลที่ 7 ท่านทรงตระหนักอย่างชัดแจ้งว่า การลงพระปรมาภิไธยของท่านหมายถึง #การมอบอำนาจให้กับราษฎร ดังที่ท่านได้เขียนไว้ในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติในวันที่ 2 มีนาคม 2477 ว่า

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม #ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้า #ไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และ #โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร”

ชัดเจนว่า ท่านมอบอำนาจให้ประชาชน มิได้มอบอำนาจให้ผู้ใด หรือคณะบุคคลใด #จึงไม่อาจมีใคร หรือคณะบุคคลใดจะมายึดเอาไปเสียจากประชาชนได้

ในวาระที่วันที่ 27 มิถุนายน เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ผมจึงขอนำคำปรารภและมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช 2475 และพระราชหัตถเลขานี้มาให้เราได้อ่านกัน และ #คนที่ควรจะต้องอ่านมากที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ #บรรดาสมาชิกวุฒิสภา ที่พลเอกประยุทธ์ได้เลือกไว้

เพราะการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการสืบทอดอำนาจนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม และเจตนารมณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 7 โดยสิ้นเชิง

ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาก็เป็นเวลา 7 ปีเข้าไปแล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องให้อำนาจกลับมาเป็นของประชาชนเสียที ก่อนที่บ้านเมืองและประชาชนจะย่ำแย่ไปยิ่งกว่านี้ครับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon