รบ.เล็งผ่อนคลายไซต์ก่อสร้างที่จำเป็น แจง ‘อาจารย์หมอ’ แนะนำให้ใช้มาตรการเข้มข้น

‘เลขาฯสมช.’ ยันข้อกำหนดประกาศตอน ‘ตี 1’ คือเวลาเหมาะสม เผยแจ้งผู้ประกอบการก่อสร้าง-ร้านอาหารรับทราบก่อนแล้ว แค่สื่อสารอาจไม่ทั่วถึง เล็งผ่อนคลายไซต์ก่อสร้างเฉพาะที่จำเป็น รับ สธ.เตรียมระบบรักษาตัวที่บ้าน ยันทุกอย่างต้องรอบคอบ แจงมาตรการปรับตาม ‘อาจารย์หมอ’ แนะนำ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวกรณีมาตรการชดเชยเยียวยาหลังออกข้อกำหนดฉบับที่ 25 ไปแล้ว ว่าจะต้องหารือว่ามาตรการที่ออกไปแล้วบางอย่างต้องมีการผ่อนคลาย เช่น การหยุดก่อสร้าง อาจจะมีอันตรายในเชิงวิศวะ หรือกระทบกับส่วนอื่น เช่น การเร่งก่อสร้างสถานพยาบาล ถ้าหยุดแคมป์ไปก็จะทำให้การหยุดก่อสร้างหยุดไปด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้างก็อาจจะอนุญาตให้ดำเนินการได้ในบางแคมป์

พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า สำหรับข้อกำหนดก่อนที่ประกาศออกไป เราประชุมกันในวันที่ 25 มิถุนายน จนถึงช่วงเย็น วันที่ 26 มิถุนายน ก็ยังมาประชุมกันต่อ จากนั้นร่างคำสั่งเสร็จ เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในเวลา 21.00 น. ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในเวลา 01.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายน นี่คือสาเหตุที่ว่า ทำไมคำสั่งถึงประกาศกลางคืน แสดงให้เห็นว่าเราทำงานตลอดเวลา เพื่อให้คำสั่งออกเร็วที่สุด ในแง่ของความเร็ว ความช้า ศบค.ถูกตำหนิ เช่น ร้านอาหาร ก็ต้องขออภัยที่ออกคำสั่งช้าทำให้เตรียมตัวไม่ทัน ส่วนเรื่องแรงงานก็ถูกต่อว่าว่าบอกเร็วไป ทำให้เขาหนีไปก่อน จึงต้องมองให้หลายมุม ยืนยันว่า ศบค.พยายามหาจังหวะที่เหมาะสม และการออกคำสั่งต้องทำอย่างรอบคอบ ขอให้สื่อดูว่าข้อกำหนดฉบับดังกล่าวมีรายละเอียดรัดกุม นั่นคือผ่านการหารือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กทม. และสำนักการโยธาธิการและผังเมือง ดังนั้น เราจะรีบไม่ได้ หรือช้าเกินไปก็ไม่ทันการ ขอให้เข้าใจตรงนี้และช่วยทำความเข้าใจต่อไปด้วย

เมื่อถามว่าจะมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มเติมหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เรื่องนี้พูดคุยเรียบร้อยไปแล้ว โดยมาตรการเยียวยาจะอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน ที่ได้ประชุมและมีมาตรการไปแล้ว

เมื่อถามย้ำว่าผู้ประกอบการต่อว่า ศบค.ทางโซเชียลที่ออกมาตรการช้า จะขอโทษผู้ประกอบการและประชาชนอย่างไรบ้าง พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า เราได้คุยกับสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างและชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้ว และเขาก็รับทราบก่อนที่จะออกคำสั่ง เช่นเดียวกับร้านอาหารทางนายกสมาคมภัตตาคารไทยระบุว่าได้รับแจ้งแล้วเช่นกัน แต่การสื่อสารอาจจะไม่ทั่วถึง ก็ต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน และประชาชนได้รับผลกระทบไปบ้าง ขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเหล่านี้ เพราะเราไม่อยากใช้มาตรการที่เข้มข้น ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ในเมื่อคณาจารย์แพทย์อาวุโส และเป็นระดับคณบดีแพทย์ศิริราช และมหาวิทยาลัยต่างๆ มาเสนอแนะด้วยตนเอง ศบค.ก็ต้องรับฟัง และปรับตามมาตรการที่เสนอ โดยจะพยายามดูให้ดีที่สุด ยืนยันว่าเราทำให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปตามต่างจังหวัดบ้างแล้ว พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ยอมรับว่ากังวล แต่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำกับ เน้นย้ำ และควบคุมให้คนที่เดินทางไปจาก กทม.เข้ารับการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ด้านกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งผ่านสาธารณสุขจังหวัด ให้ช่วยควบคุม และเตรียมการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่ โดยต่อจากนี้ สธ.จะต้องประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อครบ 15 วันแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไร และอาจจะมีการผ่อนคลายได้ในบางกิจการ

เมื่อถามว่ามีเสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัดต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่ม เพื่อรองรับแรงงานที่กระจายเข้าไปในพื้นที่บ้างหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ตอนนี้ยัง เพราะเขาเตรียมพร้อมกันอยู่แล้ว โดยเราแจ้งเตือนไปตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงมาตรการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน โดยแพทย์ให้คำแนะนำผ่านแอพพลิเคชั่น พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า มี เริ่มพิจารณาแล้ว แต่แนวทางของเราคือตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เวลานี้สถานที่และอุปกรณ์มีเพียงพอ แต่ปัญหาคือบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าเราไปดึงจากต่างจังหวัดอาจจะทำให้พื้นที่นั้นขาดความพร้อม ส่วนแนวทางการรักษาตัวที่บ้านต้องมีมาตรการที่รอบคอบ เพราะถ้าไม่รอบคอบอาจมีอาการหนักขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงตรงนี้ และเวลานี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศหลักเกณฑ์แล้ว เหลือแค่พิจารณาระบบที่จะรองรับ เพราะทุกมาตรการที่จะออกไป ศบค.และ ศบศ.จะต้องทำอย่างรอบด้าน

เมื่อถามว่า ศบค.ได้หารือถึงการรับเรื่องร้องเรียนอาจมีการรวมตัวเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ได้หารือเหมือนกัน แต่ทุกครั้งทุกคณะที่มายื่นเรื่องเราก็รับตลอด ทั้งพนักงานนวดแผนโบราณ หรือศิลปะการบันเทิง เรารับฟังตลอด อะไรที่ผ่อนคลายได้ก็ดำเนินการ อะไรที่เยียวยาได้ก็ฝาก ศบศ.ดำเนินการ เราพยายามดูแลทั้ง 2 มิติ และสามารถมายื่นได้ตลอด ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารก็ได้รับการเยียวยาอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ครบตามที่เสนอมาเท่านั้น และยืนยันว่าครั้งนี้ดูแลมากกว่าทุกครั้ง

เมื่อถามว่าการประชุมรัฐสภาสามารถดำเนินการได้ปกติหรือต้องขออนุญาตจาก ศบค.หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า ศบค.อนุญาตไว้แล้ว ส่วนจะประชุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภา ไม่เกี่ยวกับ ศบค. เราก็อนุญาตไปแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon