‘เลขาฯชวน’ ยันไม่ได้ต้องการประจานใคร ชี้ตามรธน.-ข้อบังคับ การลงคะแนนของส.ส.ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว

‘เลขาฯชวน’ ยันไม่ได้ต้องการประจานใคร ชี้ตามรธน.-ข้อบังคับ การลงคะแนนของส.ส.ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ยืนยันว่าจากที่ตนแถลงถึงองค์ประชุมสภาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ไม่ครบจนทำให้สภาล่ม และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อการแสดงตนของสมาชิกได้นั้น ไม่ได้เป็นการประจานผู้ใด ตนเคารพการทำหน้าที่ของสมาชิกทุกคน และการลงชื่อแสดงตนเป็นการกระทำที่ต้องกระทำอย่างเปิดเผย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 120 วรรคสี่ ที่ระบุว่าการออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใด ให้กระทำเป็นการลับเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 89 ให้เลขาธิการจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ ณ บริเวณสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับตามข้อ 84 ดังนั้น บันทึกการออกการลงคะแนนของ ส.ส. ต้องเปิดเผยตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับ จึงไม่ใช่การประจานใครแต่อย่างใด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อยากท้องต้องเลิก 8 พฤติกรรม ยิ่งทำ ยิ่งมีบุตรยาก!
บทความถัดไป‘ดีเจมะตูม’ โพสต์รูปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ภูมิใจเก่งมากที่ไม่ร้อง