เปิดเงินเดือน นายกฯ-คณะรัฐมนตรี งดรับเงินเดือน 3 เดือน ช่วยโควิดเป็นเงินเท่าไหร่

เปิดถังเงินเดือน ขรก.การเมืองฝั่งครม.ทยอยช่วยโควิด  ผู้ … อ่านเพิ่มเติม เปิดเงินเดือน นายกฯ-คณะรัฐมนตรี งดรับเงินเดือน 3 เดือน ช่วยโควิดเป็นเงินเท่าไหร่