ป.ป.ช.สมุทรปราการ ปิดทำการชั่วคราวถึง 2 ส.ค. แจ้งผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ส่งทางไปรษณีย์ได้

‘ป.ป.ช.สมุทรปราการ’ ประกาศปิด 20 ก.ค.-2 ส.ค. ด้านผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินสามารถยื่นโดยการส่งไปรษณีย์ได้

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (ผอ.สปจ.สมุทรปราการ) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบว่ามีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผอ.ศบค. ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กำหนดมาตรการที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อลดการออกนอกเคหสถานของประชาชน อันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 10/2554 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กำหนดพื้นที่สถานการณ์เพิ่มเติม รวมจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ประกอบประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ร้อยละ 100 ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ทุกจุดอย่างละเอียด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอแจ้งปิดทำการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า กรณีผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ศักดิ์สยาม’ ยันไม่เลื่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แค่ปรับรูปแบบพิธีเปิดเป็นออนไลน์
บทความถัดไปเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยให้พึ่งพาตนเองได้ในยุค COVID-19