‘เฉลิมชัย’ ปล่อยหมัดเด็ด สั่งกรมปศุสัตว์ เกาะติดตลาดซาอุฯ หลังจ่ออนุมัตินำเข้าไก่ไทย

‘เฉลิมชัย’ ปล่อยหมัดเด็ด สั่งกรมปศุสัตว์ เกาะติดตลาดซาอุฯ หลังจ่ออนุมัตินำเข้าไก่ไทย

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เกาะติดสถานะการณ์เปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย หลังจากมีการประกาศให้สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าไปยังราชอาณาจักรซาอุอาระเบีย ต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสำนักงานอาหารและยาราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย (Saudi Food and Drug Authority: SFDA)

โดยในเดือนมีนาคม ปี 2562 กรมปศุสัตว์ได้เชิญคณะตรวจประเมินจากหน่วยงาน SFDA เข้ามาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการสุขภาพสัตว์ปีกของประเทศไทยที่ได้ประกาศเป็นประเทศปลอดจากไข้หวัดนกโดยอง์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีสถานประกอบการทั้งโรงฆ่าสัตว์ปีกจำนวน 6 แห่ง และโรงงานแปรรูปจำนวน 9 แห่ง เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า หลังจากการตรวจประเมิน กรมปศุสัตว์ได้เร่งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการตามคำแนะนำของคณะตรวจประเมินจากหน่วยงาน SFDA รวมถึงการแก้ไขใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าส่งออกเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุอาระเบีย ซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือสัตว์ปีกที่นำมาสู่กระบวนการผลิตต้องปลอดจากโรคระบาดตามประกาศของ OIE ไม่มีสารตกค้างใดๆที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค กระบวนการเชือดสัตว์ต้องไม่ผ่านการทำสลบสัตว์ปีกก่อนการเชือด และถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลอยู่ โดยล่าสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้ลงนามรับรองข้อตกลงในการกำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่หน่วยงาน SFDA ได้นำเสนอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ จากปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญของไทยทั้ง สถานการณ์ตลาดเนื้อสัตว์ปีกที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญ รวมกับความพร้อมฝั่งไทยที่ SFDA ได้ขึ้นทะเบียนรับรองหน่วยงานรับรองฮาลาลไทย และการลงนามข้อตกลงด้านสุขอนามัยระหว่าง SFDA และกรมปศุสัตว์ จึงเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้อย่างสำเร็จอันใกล้นี้” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจัดเป็นประเทศผู้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์แปรรูปรายใหญ่ของโลก มีปริมาณการนำเข้าในปี 2563 มากกว่า 5.5 แสนตัน และในปี 2564 มีเป้าหมายนำเข้ามากกว่า 6.5 แสนตัน อีกทั้งในสถานการณ์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา SFDA ได้ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกของสถานประกอบการประเทศบราซิล 11 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของการส่งออกสัตว์ปีกของบราซิลไปยังตลาดซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งในเดือนมิถุนายนได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกของสถานประกอบการจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศยูเครนเพิ่มเติม

“ การระงับการนำเข้าของทั้งสามประเทศนี้ คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการเนื้อสัตว์ปีกของผู้บริโภคในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมาก”อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สิ้น ‘ฉลามเขียว’ โควิดคร่า วีระจักร ก้อนทอง อดีตคอลัมนิสต์ดัง
บทความถัดไปจักรพรรดินารุฮิโตะ เสด็จพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020