เรืองไกร แย้ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแผนจัดซื้อซิโนฟาร์ม 9 ล้านโดส อุดช่องว่างวัคซีนไม่พอ

เรืองไกร แย้ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแผนจัดซื้อซิโนฟาร์ม 9 ล้านโดส อุดช่องว่างวัคซีนไม่พอ เหน็บ เป็นนักการเมือง ไม่เปิดเผยบัญชี สงสัย “กลัวอะไร”

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แถลงความคืบหน้าการประชุม กมธ.ว่า ขณะนี้การพิจารณาไปแล้ว 28 วัน รวม 250 ชั่วโมง มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารวม 19 กระทรวง 23 กองทุน 2 กลุ่มหน่วยงาน คิดเป็น 88.3% โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม ได้มีการพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรี 25 หน่วยงาน 2 กองทุน และงบกลาง 3 รายการ หนึ่งในนั้นคือการพิจารณาในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มี กมธ.สอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงว่า งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเป็นการของบสำรองจ่ายมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ ปัจจุบันหน่วยงานมีการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 3 ล้านโดส และภายใน 2 สัปดาห์ จะได้รับการส่งมอบวัคซีนอีก 2 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 5 ล้านโดส ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีแผนดำเนินการเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวนทั้งหมด 9 ล้านโดส ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาวัคซีนของหน่วยงานในครั้งนี้ คือ เพื่ออุดช่องว่างในช่องที่สถานการณ์ความต้องการวัคซีนในประเทศมีไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรวัคซีน ได้แก่ ผู้พิการ พระ นักบวชทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดสรรวัคซีนหลัก เช่น หญิงตั้งครรภ์

นายเรืองไกรกล่าวว่า ในการพิจารณางบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นั้นมีข้อผิดปกติในส่วนงบการเงิน เนื่องจาก ตร.ไม่ได้ส่งงบการเงินที่เป็นรายงานผู้สอบบัญชีมาให้ ซึ่งตนกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้หารือกันปรากฏว่างบการเงินของ ตร.เมื่อปี 2563 เป็นงบที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่รับรอง โดยเขียนในรายงานว่าเป็นงบที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตนค่อนข้างจะเห็นด้วยเช่นนั้น เพราะงบของ ตร.เขียนไว้ 214 หน่วย แล้วนำมารวมกันที่ส่วนกลางทั้งหมด ซึ่งไม่น่าจะทำได้เนื่องจากขัดกับที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชี้มูลว่าจะฟ้องโรงพัก 396 แห่ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่งบการเงินมี 214 หน่วย เหตุใดจึงมีข้อแตกต่าง และยังมีการลงบัญชีงบของ ตร.ว่ามีรายได้สูงกว่าค่าจะใช้จ่ายสะสมเกือบแสนล้าน

นายเรืองไกรกล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มีการพิจารณางบของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้า ตนนำแนวทางที่กมธ.อยากได้ข้อมูล เช่น งบลับ งบของหน่วยงานต่างๆ งบจัดซื้ออาวุธ ที่เมื่อขอมาได้ยากก็อ้างว่าเงินเหล่านี้มาจากภาษีประชาชน แต่เมื่อตนขอบัญชีเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของส.ส.และส.ว.ทุกคนและผู้ติดตามอีก 8 คน รวมทั้งเบี้ยประชุมแต่ละปี เพื่อมาดูว่าได้เสียภาษีครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งมีกมธ.บางคนพยายามคัดค้านขณะที่ตนไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ในเมื่อเราเป็นตัวแทนเป็นนักการเมืองทำไมถึงไม่เปิดบัญชีของตัวเองบ้าง ทำไมเรียกหาของคนอื่น สงสัยว่ากลัวอะไร หรือกลัวเพราะตนบอกว่าจะไปดูเรื่องภาษีและจะไปเปรียบเทียบกับบัญชีป.ป.ช. ถึงได้มีคนเห็นแย้งทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon