เปิดไทม์ไลน์ ขรก.ชวเลข สภา ติดโควิด พบผู้เสี่ยงสัมผัส 16 คน เข้าทำงานใน 3 อนุฯงบประมาณ

เปิดไทม์ไลน์ ขรก.ชวเลข สภา ติดโควิด พบผู้เสี่ยงสัมผัส 16 คน เข้าทำงานใน 3 อนุฯงบประมาณ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่พบข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรติดเชื้อโควิด-19 และนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. ​พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รับตัวไปรักษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมแล้วนั้น

ล่าสุดนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน ในช่วงเช้าวันนี้ (27 กรกฏาคม) เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของข้าราชการที่ติดเชื้อ พร้อมกับจะแจ้งไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้รับทราบรายละเอียดแล้ว

จากการติดเชื้อของ ข้าราชการหญิงชวเลข ของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข รายล่าสุด พบว่ามีผู้เสี่ยงสัมผัสรวมทั้งสิ้น 16 คน และก่อนหน้านี้พบว่าเข้าปฏิบัติหน้าที่ใน 3 อนุกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณฯ ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ด้วย ได้แก่ อนุ กมธ.แผนบูรณาการ 1, อนุ กมธ.ครุภัณฑ์และไอซีที และอนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ

สำหรับข้าราชการหญิงที่ติดโควิด-19 รายดังกล่าว มีไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 12 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุม อนุ กมธ.งบประมาณ แผนบูรณาการ 1 กับเพื่อนข้าราชการหญิง ลำดับที่ 1 คน เมื่อทำงานเสร็จ เดินทางกลับบ้านพักข้าราชการรัฐสภาอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 2 เพื่อลงป้ายรถประจำทาง ต่อรถประจำทาง ต่อแท็กซี่ เข้าห้องพัก ซึ่งพักกับเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 3

วันที่ 13 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์เพื่อมาปฏิบัติ ราชการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย จดรายละเอียดการประชุมอนุ กมธ.ด้านการศึกษา กับเพื่อนข้าราชการหญิง ลำดับที่ 4, เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถข้าราชการ ลำดับที่ 5 โดยมีเพื่อนข้าราชการคนที่ 6 นั่งรถไปด้วย ก่อนจะต่อรถประจำทาง สาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ 14 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดรายละเอียดการประชุมอนุ กมธ.แผนบูรณาการ 1 กับเพื่อนข้าราชการหญิง คนที่ 1 ก่อนจะเดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงที่ป้ายรถประจำทางที่จตุจักร โดยมีเพื่อนข้าราชการ คนที่ 8 นั่งรถไปด้วย จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทาง 138 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ 15 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดรายละเอียดการประชุมอนุ กมธ.ครุภัณฑ์และไอซีที กับเพื่อนข้าราชการหญิงคนที่ 1
ก่อนจะเดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงจตุจักร และมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 8 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 16 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ก่อนจะเดินทางกลับบ้านที่ทุ่งครุ อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 7 ไปลงจตุจักร โดยมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 8 นั่งไปด้วย ต่อรถประจำทาง สาย 138 ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 17 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 เดินทางกลับบ้าน อาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 5 ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไชค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 18 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 19 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดรายละเอียดการประชุม ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 5 โดยมีเพื่อนข้าราชการลำดับที่ 6 นั่งรถไปด้วย ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไชค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 20 กรกฏาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถประจำทาง สาย 3 และขึ้นรถตู้ที่อาคารกษาปณ์มาที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทำหน้าที่จดประชุมอนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ กับเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 2 และ จดรายละเอียดการประชุมอนุกมธ.บูรณาการ 2 กับเพื่อนข้าราชการลำดับที่ 9 ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน โดยอาศัยรถเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 10 ลงที่หน้าปากซอยรัชดาภิเษก 66 มีเพื่อนข้าราชการโดยสารมาด้วย รวม 3 คน เป็นลำดับที่ 11 , 12 และ 13 ตามลำดับ ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก

วันที่ 21 กรกฎาคม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรถของเพื่อนข้าราชการ คนที่ 7 โดยมีเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 14 และ ลำดับที่ 3 โดยสารมาด้วย ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน โดยรถตู้ของสภาฯ ลงที่อาคารกษาปณ์ ก่อนต่อรถโดยสารประจำทางสาย3 ลงที่จตุจักร และต่อรถประจำทางสาย 138 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าที่พัก หลังจากนั้นก็รู้สึกกว่ามีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว จึงตรวจเชื้อโควิดจากชุดตรวจแรพิด เอนติเจน เทสต์ ผลเป็นบวก

วันที่ 22 กรกฎาคม ตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 24 กรกฎาคม พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลว่าติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการที่ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างที่ทำงานนั้น ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนข้าราชการ ลำดับที่ 15 และข้าราชการลำดับที่ 16 ด้วย และระหว่างนั่งรับประทานอาหารจะเปิดแมสก์และสนทนากัน แต่นอกจากเวลาทานอาหารจะใส่แมสก์ไว้ตลอดเวลา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โยโควิช’ เป็นขวัญใจนักกีฬาโอลิมปิก แห่ขอเทคนิคดูแลจิตใจ
บทความถัดไป‘หมอ-พยาบาล’ ด่านหน้าร้อง ‘สถานทูตสหรัฐ’ จับตาไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส พ้อ รบ.กำลังส่งไปตาย