ตามคาด! ครม. มีมติแต่งตั้ง ‘สุทธิพงษ์’ ขึ้นปลัดมท.

ตามคาด! ครม. มีมติแต่งตั้ง ‘สุทธิพงษ์’ ขึ้นปลัดมท.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอชื่อแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 28 ตำแหน่ง โดยมีการเสนอชื่อ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่างอยู่ 18 จังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 1 ตำแหน่ง ซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายสลับผู้ว่าฯมาแทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมด้วยการโยกย้ายสลับจังหวัด และจะมีการต่ออายุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯชลบุรี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯขอนแก่น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าฯพัทลุง ออกไปอีก 1 ปี

เมื่อดูตามลำดับอาวุโสในระดับเดียวกับ นายสุทธิพงษ์ถือว่าอาวุโสสูงสุด ชื่อเล่น “เก่ง” เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 57 ปี ยังเหลืออายุราชการอีก 3 ปี เป็น “สิงห์ดำ” รุ่นที่ 36 จบรัฐศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เติบโตในอาชีพราชการรวดเร็วขึ้นครองซี 10 ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในปี 2552 ด้วยวัยเพียง 46 ปี ย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปี 2556 ต่อมากลับไปเป็นผู้ว่าฯ สระบุรี ย้ายไปเป็นผู้ว่าฯ ชัยนาท ปี 2557 ขึ้นเป็นรองปลัดมหาดไทย ปี 2558 จากนั้นโยกไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2560 (สถ.) ตำแหน่งล่าสุดเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2562

นอกจากนี้นายสุทธิพงษ์ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้รับแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกร วัดราชบพิธ จากสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัด เมื่อวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2564

ต่อมาเวลา 10.50 น. ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ และแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

ทั้งนี้รายชื่อตามที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวม 28 ราย ประกอบด้วย 1.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 5.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯกระบี่ 6.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าฯพิจิตร เป็น ผู้ว่าฯชัยนาท 7.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯนครพนม เป็น ผู้ว่าฯชัยภูมิ 8.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯเชียงราย 9.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯเชียงราย เป็น ผู้ว่าฯเชียงใหม่ 10.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี เป็น ผู้ว่าฯตราด

11.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯนครพนม 12.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯชัยภูมิ เป็น ผู้ว่าฯนครราชสีมา 13.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าฯนครสวรรค์ 14.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯลำปาง เป็น ผู้ว่าฯปทุมธานี 15.นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ 16.นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าฯน่าน เป็น ผู้ว่าฯปัตตานี 17.นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าฯมุกดาหาร เป็น ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา 18.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯพิจิตร 19.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯมุกดาหาร 20.นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯยะลา

21.นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด 22.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้ว่าฯลำปาง 23.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจกราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯสกลนคร 24.นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าฯนราธิวาส เป็น ผู้ว่าฯสงขลา 25.นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯสระแก้ว 26.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าฯสิงห์บุรี 27.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าฯสลกนคร เป็น ผู้ว่าฯหนองคาย 28.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯตาก เป็น ผู้ว่าฯอุบลราชธานี

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon