โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือน นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือน นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายอภิชาติ รอดสม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2564 โดยประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon