ปชป.นัดประชุม ส.ส. 23 ส.ค. เตรียมพร้อมถกแก้ รธน.

ปชป.นัดประชุม ส.ส. 23 ส.ค. เตรียมพร้อมถกแก้ รธน. ‘องอาจ’ คาดผ่านความเห็นชอบ เพื่อเปิดทางให้ ปชช.มีสิทธิเลือก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 24 ส.ค.-วันที่ 25 ส.ค.นี้ว่า ตนได้นัด ส.ส.ของพรรคประชุมในวันที่ 23 ส.ค. เวลา 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ และคณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องถกแถลงกันพอสมควร โดยเฉพาะประเด็นที่มีบางส่วนท้วงติงว่าการแก้ไขของคณะกรรมาธิการฯเป็นการแก้ไขเกินหลักการจากที่ผ่านการรับหลักการจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งกรรมาธิการฯเสียงข้างมากเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ ในส่วนของประชาธิปัตย์มีความเชื่อมั่นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านรัฐสภาวาระแรกมีความสมบูรณ์ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯไม่ได้ขัดหลักการแต่อย่างใด
ส่วนที่มีพรรคการเมืองบางพรรคเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำขัดหลักการ จะยื่นให้มีการตีความก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้

สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เพราะมีพรรคการเมืองบางพรรคไม่เห็นด้วยนั้น นายองอาจกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องต้องกันของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา เพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ต้องมี ส.ส. จากฝ่ายค้านเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองรวมกัน และมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
“พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนี้จะผ่านความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการใช้สิทธิเลือก ส.ส. และพรรคการเมืองที่เห็นว่าเหมาะสมด้วยบัตร 2 ใบ ซึ่งทำให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของตนอย่างแท้จริง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นายองอาจกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image