“ครม.” ขยายเวลายกเว้นให้ผู้นำเข้าเพื่อผ่านแดน-ถ่ายลำ ไม่ต้องปฏิบัติตามกม.ว่าด้วยศุลกากร ถึง 30 ก.ย.นี้

“ครม.” ขยายเวลายกเว้นให้ผู้นำเข้าเพื่อผ่านแดน-ถ่ายลำ ไม่ต้องปฏิบัติตามกม.ว่าด้วยศุลกากร ถึง 30 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ซึ่งสาระสำคัญคือเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ผ่านมากฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วนฉบับเดิม  ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ใช้สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิ่งขึ้น ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงฯดังกล่าวออกไปเพื่อให้ผู้นำของเข้ามาหลังวันที่ 30 กันยายน 2563 และยังไม่สามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดนหรือถ่ายลำได้ทันภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตกเป็นของแผ่นดินภายหลังพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักร

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่นำของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon