เร่งเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา-อบต. 28 พ.ย.-12 ธ.ค.ปีนี้ มท.ชง ครม.เคาะ

เร่งเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา-อบต. 28 พ.ย.-12 ธ.ค.ปีนี้ มท.ชง ครม.เคาะ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการจัดการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้ ครม.พิจารณาในวันที่ 7 กันยายนนี้

หนังสือระบุว่า ปัจจุบันสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วทั้งประเทศแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประกาศ คสช.จำนวนหลายฉบับ

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2563, การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งของ อบต. ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจังหวัดกำชับ อบต. กทม. และเมืองพัทยา จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของ อบต. กทม. และเมืองพัทยา สำหรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การแบ่งเขตเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของ อปท.ทั่วประเทศ โดย กกต.ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเมืองพัทยา และแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. เรียบร้อยแล้ว และจัดทำแผนการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. โดยมีเป้าหมายดังนี้ วันที่ 1-14 กันยายน 2564 ครม.มีความเห็นชอบ วันที่ 3-15 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon