‘แอมเนสตี้’ ยินดี สภาให้ความสำคัญเรื่องอุ้มหาย ขอเลื่อนพิจารณาร่าง กม.ป้องกันซ้อมทรมาน ลำดับที่ 1

‘แอมเนสตี้’ ยินดี สภาให้ความสำคัญเรื่องยุติการทรมานและอุ้มหาย ย้ำ กม.ที่ผ่านต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

จากกรณีร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….หรือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหาย อยู่ในวาระเร่งด่วนที่ 9 ที่จะถูกพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 8 กันยายนนี้

โดยร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างของกระทรวงยุติธรรม ร่างของพรรคพลังประชารัฐร่วมกับพรรคก้าวไกล ร่างของพรรคประชาชาติ และร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทั้ง 4 ร่างได้ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบการประชุมของสภาไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เผยว่า แอมเนสตี้ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนความพยายามของทางการไทยในการผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามทรมานและอุ้มหายที่ได้มาตรฐานและมีการคุ้มครองอย่างรัดกุมที่สุด เพื่อปกป้องชีวิตของคนไทยทุกคนให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในสภาภายในพุธนี้ แต่ขอเรียกร้องให้เลื่อนลำดับการพิจารณามาเป็นลำดับแรก เพื่อให้ทันการพิจารณาในสมัยประชุมนี้

“จากการติดตามเรื่องร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ รู้สึกยินดีที่เห็นว่าทางการไทยกำลังให้ความสำคัญในการปกป้องชีวิตของคนไทยทุกคนให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น โดยการนำร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาอย่างเร่งด่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างนี้จะถูกพิจารณาในสมัยประชุมนี้ตามที่วางแผนไว้

“เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการเร่งรัดวาระพิจารณานำร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….ทั้ง 4 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอให้เลื่อนลำดับการพิจารณาร่างนี้ขึ้นมาเป็นลำดับที่ 1 เพื่อจะได้ผ่านเป็นกฎหมายโดยเร็วที่สุด และคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงจากถูกการทรมานและถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ” นางปิยนุชกล่าว

ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงเน้นย้ำว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านต้องเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (UNCAT) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon