เลขา กกต. ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ภายใต้รูปแบบ ‘นิว นอร์มอล’

เลขา กกต. ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ภายใต้รูปแบบ ‘นิว นอร์มอล’ รับสถานการณ์โควิด เตรียมเสนอ กกต.เคาะวันอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า วันนี้ได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วาระการพิจารณาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย ครม.เห็นชอบจัดการเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งก่อน และ กกต.ได้ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วและจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2562 โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และช่วงวันเลือกตั้งจะเป็นช่วงระหว่าง 28 พฤศจิกายน- 12 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยเสนอเลือกตั้ง อบต. ซึ่งตามกระบวนการ กกต.จะรอหนังสือแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการ ก่อนจะนัดประชุม กกต.เพื่อประกาศวันเลือกตั้งต่อไป

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นั้น จะเป็นการจัดเลือกตั้งภายใต้รูปแบบ”นิว นอร์มอล ” (New Normal) เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 หากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงกำหนดวันเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะเลื่อนได้ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดเปิดช่องทางไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตาม มาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวาระดำรงตำแหน่งของ สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. รวมถึงผู้ว่า กทม.และสมาชิกสภา กทม. และเมืองพัทยา ครบวาระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่คำสั่ง คสช.ให้ทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon