กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ ต่อโดยกรมอู่ทหารเรือ มูลค่ากว่า700ล้าน

กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์

เมื่อเวลา 15.09 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ต.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ กำลังพลประจำเรือ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดซื้อแบบแปลนรายละเอียดและพัสดุ สำหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน จากบริษัท มาร์ซัน จำกัด ในลักษณะ Package Deal โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 699,459,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการสร้างเรือ โดยใช้พื้นที่ของอู่ทหารเรือธนบุรีเป็นสถานที่ต่อเรือ เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองกับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือ ในการต่อเรือตรวจการณ์ปืน โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 23 เดือน

24

โดย พล.ร.อ.ณะกล่าวว่า การต่อเรือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ระยะปานกลาง ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551-2560 ซึ่งได้ทยอยปลดประจำการ และใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรืออากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันประเทศและถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และใช้ในการป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทะเล ซึ่งเรือลำนี้ได้ผ่านการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้

“ผมเชื่อมั่นว่าด้วยคุณลักษณะและขีดสมรรถภาพของเรือ จะทำให้กองเรือตรวจข่าว กองเรือยุทธการมีความเข้มแข็ง และศักยภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาระสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดี”
พล.ร.อ.ณะกล่าว พร้อมให้โอวาทกำลังพลว่า ขอให้ทุกท่านดูแลเรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวัง เพื่อคงไว้ในสมรรถภาพของเรืออย่างยาวนาน

22

สำหรับคุณลักษณะทั่วไปมีดังนี้

– ความยาวตลอดลำ 58 เมตร – ความกว้างกลางลำ 9.3 เมตร
– ความลึกกลางลำ 5.1 เมตร – กินน้ำลึกเต็มที่ 2.9 เมตร
– ระวางขับน้ำสูงสุด 520 ตัน

ขีดความสามารถของเรือตรวจการณ์ปืน

– ความเร็วสูงสุดที่ระวางขับน้ำสูงสุด 23 นอต
– ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล
– ความคงทนทะเลจนถึงสภาวะระดับ 4 (Sea State 4)
– มีสถานที่จัดเก็บเสบียงอาหาร และระบบน้ำจืด เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง
– มีห้องและที่พักอาศัยเพียงพอสำหรับกำลังพลประจำเรือตามอัตรา 53 นาย

ขีดความสามารถในการปฏิบัติการ (Operation Capabilities)

– ต่อต้านภัยผิวน้ำ ด้วยการซ่อนพราง การใช้อาวุธปืนหลัก/ปืนรองของเรือ และการชี้เป้าให้กับเรือผิวน้ำและอากาศนาวี
– การโจมตีที่หมายบนฝั่ง ด้วยอาวุธปืนหลัก/ปืนรองของเรือ
– การป้องกันฝั่ง การสกัดกั้น และการตรวจค้นด้วยระบบตรวจการณ์ และเรือยางท้องแข็งไฟเบอร์กลาสความเร็วสูง (RIB)
– การป้องกันภัยทางอากาศในลักษณะการป้องกันตนเอง ด้วยระบบควบคุมการยิง และการใช้อาวุธปืนหลัก/ปืนรองของเรือ
– การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลตามแนวชายฝั่ง
– การสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ
– การสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆ

ส่วนอาวุธประจำเรือ
– ปืนขนาด 76/62 มิลลิเมตร OTO Melara (Refurbished) จำนวน 1 กระบอก
– ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตร MIS จำนวน 1 กระบอก
– ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก

23

25

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon