โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คฝ.กระชับพื้นที่ ถนนมิตรไมตรี 2 คุมตัวผู้สื่อข่าวออนไลน์-ทีมแพทย์ ไปตรวจสอบ
บทความถัดไปไอคอนคราฟต์ นำเสนอ คอลเลคชั่นพิเศษ แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok