ครม. อนุมัติ ร่างพ.ร.ฎ. ผู้ประกอบการ นำค่าใช้จ่ายชุดตรวจเอทีเค หักรายจ่ายได้ 50%

ครม.อนุมัติ ร่างพ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ บ.-หจก.จัดซื้อ ATK ตรวจพนักงาน-ลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสนับสนุนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวนร้อยละ 50

โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรรพากร ช่วยผู้ประกอบการ นำค่าใช้จ่ายชุดตรวจโควิด เอทีเค มาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วงเสวนา เสนอลดเพดานดอกเบี้ยสูง จี้รัฐอัดฉีดเงินช่วยเหลือธุรกิจ-แรงงาน 7 แสนล้าน
บทความถัดไปเกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหารย่านป่าตอง จนท.เร่งหาสาเหตุ