มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร เหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค.

มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร เหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า

ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคโควิด-19 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

1.ขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท
2.จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
3.จดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละ 1 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มหาดไทย เว้นค่าธรรมเนียมบัตรปชช.ทั่วประเทศ ถึงสิ้นปี 64

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon