เปิด 10 รายชื่อ ผู้สมัครชิงเก้าอี้กรรมการ ป.ป.ช. หลัง พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง พ้นตำแหน่ง 6 พ.ย.นี้

เปิดรายชื่อ ผู้สมัครชิงเก้าอี้กรรมการ ป.ป.ช.ที่จะว่างลง หลัง พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง พ้นตำแหน่ง 6 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย ว่าจากกรณีที่จะมีตำแหน่งคณะกรรมการป.ป.ช.ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องด้วย พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากจะมีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ดังนั้น เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป.ป.ช. ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 (พ.ร.ป.ป.ป.ช.) ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหา

ซึ่งประกอบด้วย 1.ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ 2.ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 3.ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นกรรมการ และ 4.บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ ป.ป.ช.แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

ล่าสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารายงานว่า ภายหลังปิดการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหา มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

1.นายสมบัติ ธรธรรม อายุ 66 ปี ทนายความและที่ปรึกษากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

2.นายศิริชัย ศิริกุล อายุ 63 ปี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

3.ว่าที่ร้อยตรี อํานวย อุปถัมภ์ อายุ 57 ปี ทนายความอิสระ และหัวหน้าสํานักกฎหมายอุปถัมภ์และธุรกิจ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

4.นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อายุ 65 ปี อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 4 สํานักงานอัยการสูงสุด สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

5.ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา อายุ 62 ปี ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

6.นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อายุ 56 ปี ทนายความ และอดีตกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

7.นายจาตุรงค์ สรนุวัตร อายุ 63 ปี ผู้พิพากษาศาลฎีกา สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

8.นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ อายุ 60 ปี ทนายความ และกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

9.พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ อายุ 59 ปี เจ้ากรมพระธรรมนูญ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9

และ 10.นายประหยัด เสนวิรัช อายุ 63 ปี ทนายความ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง

สําหรับขั้นตอนจากนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 9 มาตรา 10 และตรวจสอบลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 11 พ.ร.ป.ป.ป.ช. เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปธน.ฟิลิปปินส์ให้คำมั่น ใครปราบปรามยาเสพติดเกินขอบเขตต้องรับผิดชอบ
บทความถัดไป‘อดีตรมว.คลัง’ อัด นายกฯไม่มีความรู้เรื่องศก. แต่ชอบพูด