09.00 INDEX ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร 3 หนทางเลือกของ ประยุทธ์

09.00 INDEX ลาออก ยุบสภา รัฐประหาร 3 หนทางเลือกของ ประยุทธ์

สภาวะปั่นป่วน ขัดแย้ง แตกแยก อันปะทุขึ้นระหว่างรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนับแต่เริ่มญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นต้นมาหากเป็นใน “อดีต” ต้องจบที่ “รัฐประหาร”

ไม่ว่าจะเป็นอดีตในรัฐบาล พล.อ.ถนอม กิตติขจร ไม่ว่าจะเป็นอดีตในรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร

นั่นก็คือ รัฐบาล พล.อ.ถนอม กิตติขจร ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2500 เมื่อเกิดความขัดแย้งแตกแยกภายในพรรคชาติสังคมอันเป็นพรรครัฐบาล

ในที่สุด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ตัดสินใจทำรัฐประหารในเดือนตุลาคม 2501 โดยความเห็นชอบของ พล.อ.ถนอม กิตติขจร

นั่นก็คือ รัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ภายหลังการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2512 เมื่อเกิดความขัดแย้งแตกแยกภายใน พรรคสหประชาไทยอันเป็นพรรครัฐบาล

จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เป็นผบ.ทหารสูงสุดก็ตัดสินใจรัฐประหารต่อรัฐบาลที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 2514

สภาพการณ์นับแต่การตัดสินใจ “ปลด” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ให้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยา ยน คือการปะทุขึ้นของความขัดแย้ง แตกแยก

เป็นความขัดแย้ง แตกแยกขณะที่เผชิญกับภัยของโรคระบาดและซ้ำเติมด้วยอุทกภัยซึ่งทวีความรุนแรง กว้างขวางเป็นลำดับ

ขณะที่รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเสนอพระราชกำหนดเงินกู้อีกไม่ต่ำกว่า 1.1 ล้านล้านบาท

เป็นการเสนอโดยรัฐบาลท่ามกลางความขัดแย้ง แตกแยกภาย ในพรรคพลังประชารัฐอันเป็นพรรคแกนนำรัฐบาล

นี่ย่อมเป็นสถานการณ์ล่อแหลมอย่างยิ่งต่อรัฐบาล

หนทางออกของรัฐบาลหากศึกษาจากสถานการณ์ในอดีตไม่ว่าเมื่อหลังเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2500 ไม่ว่าหลังเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2512 มีหนทางเลือก 2 หนทางเท่านั้น

1 หนทางลาออก ยุบสภา 1 หนทางรัฐประหาร

2 หนทางแรกอาจถือได้ว่าเป็นไปตาม “รัฐธรรมนูญ” เป็นไปตามกฎกติกาอันอยู่บนพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย

ขณะที่หนทาง “รัฐประหาร” เด่นชัดยิ่งว่า “อันตราย” อย่างยิ่ง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส.ร้านอาหารยื่นด่วน ‘บิ๊กตู่-อนุทิน’ ขอเปิดถึง 4 ทุ่ม ศบค.ถกปลดล็อกวันนี้
บทความถัดไปเพื่อไทยเชื่อ ‘บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก’ เอาแน่ ปูด ‘พรรคลุงฉิ่ง’ ทางเลือก 3 ป. แตก