กกต.เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจำ อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศกว่า 1.5 หมื่นคน รองรับเลือกตั้ง 28 พ.ย.นี้

แฟ้มภาพ

กกต.เตรียมแต่งตั้ง กกต.ประจำ อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศกว่า 1.5 หมื่นคน รองรับการเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 31 กำหนดว่า เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่งตั้ง กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 27 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มีดังนี้

1.เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3.กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

4.กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

5.ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ กกต.มอบหมาย

สำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอนั้นซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ระบุชื่อตำบล)”

สำนักงาน กกต.ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5,300 แห่ง รวมจำนวน 15,900 คน เรียบร้อยแล้ว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สวดมนต์ทุกวันแต่ไม่รอด น้ำทะลักท่วมวัดบันไดช้างอยุธยา นายกเล็กฯลงพื้นที่
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกฯครบ 8 ปี ต้องพ้นตำแหน่งเมื่อไหร่?